• "Viktig melding - sjekk mobilen" 

      Gierukas, Viktoria; Prytz, Kristin (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-12)
      Når alvorlige hendelser oppstår har ansvarlige myndigheter behov for å varsle og informere befolkningen om hva som foregår, samt hva befolkningen bør gjøre for å redusere skadeomfanget av hendelsen. Det finnes en rekke ...