• Rolle- og ansvarsfordelingen mellom NSM og politiet 

      Trapp, Klaus (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2019;, Master thesis, 2018-11-01)
      Samfunnets avhengighet av dataløsninger har gjort oss sårbare. Dataangrep rammer det norske samfunn og trenden er økende. Samfunnets organisering av IKT-sikkerhet er derfor helt avgjørende for å sikre våre verdier på en ...