Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerntsen, Ragnhild Båtnes
dc.date.accessioned2008-08-25T08:07:42Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/182400
dc.descriptionMaster's thesis in Environmental technology
dc.description.abstractToliara er en by sør på Madagaskar. Områdene rundt byen har lange flotte strender, et spennende korallrev og en unik naturtype. 20 % av befolkningen i Toliara har tiltang til hygieniske sanitærinstallasjoner, mens en tredjedel ikke har tilgang til noen form for slike fasiliteter. Dette medfører at mange daglig blir eksponert for et utrivelig og helsefarlig miljø. Byen har dårlig infrastruktur både på veg, renovasjon, vann og avløp. Det er viktig at avløpet fra byen blir oppgradert slik at befolkningen får en helsemessig og triveligere by og bo i. For at turister skal få øynene opp for dette området er det også viktig at Toliara forbedrer seg på dette området. Kloakkeringsforholdene i Toliara er helt uakseptabelt etter nåtidens krav. De eksisterende kanalene er delvis ødelagte og underdimensjonert for dagens by. For å få ledet bort regnvannet på en tilfredsstillende måte må eksisterende kanaler renoveres og utvides. I tillegg må det bygges nye kanaler til deler av byen som ikke har kanaler i dag. Det bør videre bygges nytt avløpssystem for kloakk med tilhørende renseanlegg for avløpet. Ved prosjektering av avløpsanlegg for utviklingsland må det prosjekteres anlegg som blant annet har lave kostnader både med tanke på kapitalkostnader, driftskostnader og vedlikeholdskostnader. Oppgaven ser på ulike rensetyper og hvilke av disse typene som egner seg for en by som Toliara. Det er to hovedtyper av renseanlegg, konvensjonelle og naturbaserte renseanlegg. Ved å veie ulike kriterier konkluderer denne oppgaven med at naturbasert avløpsrensing er typen renseanlegg Toliara bør velge. Videre konkluderer oppgaven med at avløpsvannet ikke bør renses for næringsstoffene nitrogen og fosfor da dette vil bli et flott næringstilskudd til landbruket. Avløpsanlegg som da bør velges er akvatisk rensemetode, her blir organisk materiale fjernet men en sitter igjen med næringsstoffene fosfor og nitrogen. Toliara kommune bør også vurdere å samle opp metangass fra deler av renseanlegg for produksjon av elektrisitet. Til slutt ser oppgaven på hva som må vurderes før renseanlegg og ledningsnett for Toliara kan bygges .........................................................................................................Toliara is a city located on the south west coast of Madagascar. The area outside the city consists of long sandy beaches, an exiting coral reef and also a unique terrestrial environment. 20% of the inhabitants in Toliara have access to sanitary installations, while one third of the inhabitants do not have any access to such facilities. The consequence of this is that a large part of the inhabitants daily are exposed to an environment that is unpleasant and hazardous to health. Infrastructure related to road, waste, potable water and wastewater is poor. It is important that the wastewater system is upgraded in order to achieve better occupational hygiene and a thriving environment. These measures are also important in order to attract tourism. The wastewater system and operation in Toliara is unacceptable. The existing canals are partly destroyed and not dimensioned for the city today. To remove the rainwater from the city it is necessary to upgrade the existing system as well as an extension of the system to areas not yet covered. It is further recommended to build a new wastewater system and treatment plant for wastewater In project development of wastewater systems for developing countries emphasis must be put on low capital, operational and maintenance cost. This dissertation evaluates different treatment options, and which of these that is suitable for Toliara. The two main types of treatment plants are the conventional based and the nature based ones. Different criteria are used to rank the feasibility of the two types, and it is concluded that nature based treatment is the recommended option for Toliara. It is further concluded that phosphorus and nitrogen should not be removed from the wastewater, since these nutrients will be a valuable resource of nutrients for agricultural purposes. The treatment type that should be chosen is aquatic nature based, where the organic content is removed, but where nitrogen and phosphorus is not removed. The city of Toliara should also consider collecting methane gas from parts of the plant for utilization in an electric generation plant. The dissertation also considers aspects that need to be considered before a treatment plant and wastewater system for Toliara can be built.
dc.format.extent2346014 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonor
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norway
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IMN/2008
dc.subjectteknisk miljøvern
dc.titleVurdering av avløpssituasjonen og anbefalinger for Toliara, Madagaskar
dc.typeMaster thesis
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Environmental engineering: 610


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (TN-IMN, 2007-2017) [233]
    Masteroppgaver i Science of environmental technology (offshore environmental engineering og water science and technology) / Masteroppgaver i Realfag med teknologi: matematikk / Masteroppgaver i Biologisk kjemi

Vis enkel innførsel