Show simple item record

dc.contributor.authorMjølhus, Bjarte
dc.date.accessioned2008-10-07T06:57:07Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/182404
dc.descriptionMaster's thesis in Environmental technologyen
dc.description.abstractUlike sider ved bruk av sinkbånd til korrosjonsbeskyttelse av karbonstål umbilical er evaluert. Det er utført litteraturstudie ved gjennomgang av tidligere rapporter, sammenligning av standarder og artikkelsøk. Langtidsforsøk med egne korrosjonsceller ble utført over 2 måneder for å undersøke korrosjonsbeskyttelse ved 4 ulike temperaturer. Det ble også gjort undersøkelser av korrosjonsbelegg i SEM for å undersøke og sammenligne med publiserte data. Åpen krets potensialet viste seg å ligge stort sett rundt -1050 mV for alle temperaturer gjennom hele forsøksperioden, og sinkbåndet gav derfor tilstrekkelig beskyttelse av stålet ved alle fire temperaturer undersøkt. Ved undersøkelse i SEM ble det avdekket et noe mer åpent nettverk av sinkoksid-plater enn forventet. Dette gir minsket risiko for passivering av sinkanode, noe som kan skje i stagnante løsninger over tid. Korrosjonsrater beregnet ut fra vekttapsforsøk gav konsistente verdier, og stemte god overens med sammenlignbare data. Det ble beregnet en korrosjonsrate fra 0,040 til 0,050 mm/år, innenfor gitt temperaturområde. Fra målinger av strømtetthet ble det vist at likevektsstrøm ble etablert etter 25 til 30 dager. Pga. jevn korrosjon av sinkbånd selv ved lav pH kan trolig en konservativ utnyttelsesfaktor på 0,8 brukes i henhold til DNV RP-B401. Men siden det mangler praktiske erfaringer fra installasjon offshore anbefales det å redusere utnyttelsesfaktor til 0,7. Ved å bruke utnyttelsesfaktor 0,7 og korrosjonsrate mellom 0,040 og 0,050 mm/år ble det beregnet en forventet levetid mellom 28 og 35 år.en
dc.format.extent4576781 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IMN/2008en
dc.subjectgalvanisk korrosjonen
dc.subjectkatodisk beskyttelseen
dc.subjectanaeroben
dc.subjectsinken
dc.subjectkarbonstålen
dc.subjectumbilicalen
dc.subjectteknisk miljøvern
dc.titleKatodisk beskyttelse av umbilicalsen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Materials science and engineering: 520::Metallurgy: 521en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (TN-IMN, 2007-2017) [233]
    Masteroppgaver i Science of environmental technology (offshore environmental engineering og water science and technology) / Masteroppgaver i Realfag med teknologi: matematikk / Masteroppgaver i Biologisk kjemi

Show simple item record