Master- og bachelorroppgaver i Konstruksjoner og materialer (maskinkonstruksjoner, byggkonstruksjoner og energiteknologi) / Offshore teknologi: industriell teknologi og driftsledelse - Offshore technology: industrial Asset management / Offshoreteknologi : offshore systemer (konstruksjonsteknikk og marin- og undervannsteknologi-subsea technology)

Nye registreringer

 • Strength Assessment of MiniBarsTM Reinforced Concrete Structures with Low Heat Cement 

  Shenyi Shen (Bachelor thesis, 2022)
  MiniBarsTM is a kind of high-performance composite macrofibre made of BFRP. It is designed to improve the flexural tensile strength and post-cracking (residual) strength of the concrete. Moreover, it has a reputation for ...
 • Dimensjonering av et industribygg ved bruk av elementmetoden 

  Eiane, Edvard; Byberg, Erling (Bachelor thesis, 2022)
  Oppgaven handler om å dimensjonere et industribygg. Dette innebærer å finne dimensjonene på bjelker, søyler, fagverk etc. Dette er blitt utført ved hjelp av programvare som er basert på elementmetoden. Vi har utført ...
 • Dimensjonering av et industribygg ved bruk av elementmetoden 

  Eiane, Edvard; Byberg, Erling (Bachelor thesis, 2022)
  Oppgaven handler om å dimensjonere et industribygg. Dette innebærer å finne dimensjonene på bjelker, søyler, fagverk etc. Dette er blitt utført ved hjelp av programvare som er basert på elementmetoden. Vi har utført ...
 • Improvement in Efficiency of Pressure Testing in HVAC-systems 

  Bentzen, Eirik Lillebo (Bachelor thesis, 2022)
  The successfulness of this thesis relies on proposing a new method of pressure testing, sometimes called leak testing. This method surpasses the existing industrial practice for pressure testing. When deriving a new method, ...
 • Concept Study - Reengineering and Product Development: HVAC Cabin Units for Ships 

  Hølland, Øyvind (Bachelor thesis, 2022)
  The production of a HVAC cabin unit is about 4,1 times higher in Norway than in the current production site in China. This is the result of a product development for manufacturing process that have been conducted. Even ...
 • Mikrostruktur og egenskaper til 3D-prentet Inconel 718 

  Egeland, Andreas; Mildt, Martin Bernhard (Bachelor thesis, 2022)
  Inconel 718 er en nikkelbasert superlegering som beholder gode mekaniske egenskaper i temperaturer fra -252 til 704°C. Dette sammen med god korrosjonsmotstand gjør at materialet egner seg bra til kritiske deler i krevende ...
 • Analyse av utviklingen i antall trebruer i Norge 

  Holm, Sara (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven skrives i samarbeid med COWI og tar for seg en analyse av utviklingen i antall trebruer i Norge. Andelen av bygninger i tre øker stadig og er mer populært enn noen gang. Likevel ser vi ikke den ...
 • Eco-friendly and cost-effective slab for an office building 

  Laxsha Thurupan (Bachelor thesis, 2022)
  It is very popular to use prefabricated concrete elements instead of cast-in-situ slabs in many different construction buildings. The background of this thesis is to study how this apply to large construction buildings as ...
 • Betongproduksjon i henhold til høring 2021/4409 

  Erik Strømsnes; Stig Erlend Reinseth (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven tar vi for oss høring 2021/4409 "Forlsag til forskrift for betongproduskjon" som kom ut høsten 2021. Denne høringen er utformet av miljødirektoratet og inneholder en rekke nye forskrifter angående ...
 • Eksperimentell testing og validering av en disc golf simuleringsmodell for flyvebane 

  Gooding, Mika; Njærheim, Joar (Bachelor thesis, 2022)
  The thesis objective is to experimentally test and validate a mathematical model that simulates the trajectory of a thrown golf disc. A number of studies have been conducted with similar thesis statements, but not of a ...
 • Eksperimentell testing og validering av en disc golf simuleringsmodell for flyvebane 

  Gooding, Mika; Njærheim, Joar (Bachelor thesis, 2022)
  The thesis objective is to experimentally test and validate a mathematical model that simulates the trajectory of a thrown golf disc. A number of studies have been conducted with similar thesis statements, but not of a ...
 • Produktutvikling og konstruering av ROV ramme og flyter med omsyn til design for miljø konseptet 

  Nordal, Christine; Nygård, Sandra (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgåva har som mål å designa og konstruera ramma til ROVen, kalla Fenris, og den indre og ytre konstruksjonen av flytaren, kalla Frøya, ved å følgja produktutviklingsprosessen (PUP). Dette inkluderer utviklinga av ...
 • Produktutvikling og Konstruering av ROV Ramme og Float med Hensyn på Design for Miljø konseptet 

  Nordal, Christine; Nygård, Sandra (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgåva har som mål å designa og konstruera ramma til ROVen, kalla Fenris, og den indre og ytre konstruksjonen av flytaren, kalla Frøya, ved å følgja produktutviklingsprosessen (PUP). Dette inkluderer utviklinga av ...
 • Betong i et nullutslippssamfunn 

  Olsen, William (Bachelor thesis, 2022)
  Bruken av betong har ført til store klimaproblemer. I den oppgaven her går jeg gjennom noen av problemene som industrien møter samt diskuterer hva som kan gjøres for å minske eller motvirke disse problemene. Endringer som ...
 • Miljøvennlig Betong: Evaluering av betongens rolle som byggemateriale og dens bidrag til klimagassutslipp 

  Skjold, Mathias (Bachelor thesis, 2022)
  Betong er verdens mest utbrette byggemateriale og brukes i de fleste større og mindre konstruksjoner verden over. Fra eneboliger, broer, demninger og oljerigger for å nevne noen. Imidlertid er betongproduksjon en stor ...
 • Green Concrete 

  SISAY TILAHUN,ABDISA (Bachelor thesis, 2022)
  In the manufacturing of Portland cement concrete, fly ash is frequently utilized as a supplemental cementitious material (SCM). High-volume fly ash (HVFA) concrete is concrete that contains a significant proportion of ...
 • Undersøkelse av brønnverktøy 

  Hrustic Nermin (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med Interwell Norway AS. Oppgaven bygger på en undersøkelse av deres nylig innkjøpte brønnverktøy som består av flere mekaniske, elektriske og hydrauliske moduler. Formålet med ...
 • Oppgradering av drivsystem til ein slangetrommel for gjødselslangar 

  Gjøstein, Olav Andreas (Bachelor thesis, 2022)
  Hovudmålet med denne oppgåva er å utvikla eit nytt design for kraftoverføringa til ein slangetrommel, produsert og seld av HMR Voss AS. Per i dag levera HMR gjødselspreiarar der slangetrommelen er ekstrautstyr. Gjødselspreiaren ...
 • Glidestøp av miljøbetong 

  Aadnøy, Lisa; Aase, Kristine (Bachelor thesis, 2022)
  Betong er sterkt, bestandig og anvendelig, og regnes som et av verdens mest brukte byggemateriale. Materialet er forbundet med et høyt utslipp av klimagasser, og sementenproduksjonen anslås til å stå for 7-8% av utslippene ...
 • Grønt inneklima 

  Cinzah, Morris Van Hawi (Bachelor thesis, 2022)
  Hovedmålet med denne bacheloroppgaven er å introdusere Sesnors ventilasjonsvindu ClimaWin og Sesnors konsept for ventilering av og varmegjenvinning i en bygning. ClimaWin-prosjektet er å forbedre både inneluftkvaliteten ...

Vis flere