Master- og bachelorroppgaver i Konstruksjoner og materialer (maskinkonstruksjoner, byggkonstruksjoner og energiteknologi) / Offshore teknologi: industriell teknologi og driftsledelse - Offshore technology: industrial Asset management / Offshoreteknologi : offshore systemer (konstruksjonsteknikk og marin- og undervannsteknologi-subsea technology)

Recent Submissions

View more