• Utredning av sirkulærøkonomien i sjømatnæringen, faglig rapport nr. 7-2023, fra NORCE Klima og Miljø 

      Myhr, Anne Ingeborg; Herheim, Christian; Opsahl, Eivind; Helland, Eivind; Dahle, Elise Sæle; Provan, Fiona; Ahi, Julide Ceren; Kjelstrup, Line; Tveterås, Ragnar; Bechmann, Renée Katrin; Blix, Torill Pauline Bakkelund; Landazuri-Tveteraas, Ursula Alejandra (Report, 2023)
      Utredningen har fremskaffet et bredt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid innen sirkulær økonomi i sjømatnæringen. Arbeidet har identifisert status, kunnskapsbehov, muligheter og utfordringer for at næringen skal nå ...