• Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap 

      Berg, Grete Dalhaug; Folkvord, Kåre Andreas; Lyngstad, Hallvor (Rapporter fra Universitetet i Stavanger;70, Research report, 2017-11)
      Forord Som representanter for UH-sektor og med rolle som utviklingspartner overfor skoler i satsingen UIU, sitter vi igjen med mange erfaringer fra en spennende prosess. Samtidig sitter vi også igjen med ny og foredlet ...