Show simple item record

dc.contributor.authorSæbø, Krister
dc.date.accessioned2014-09-22T09:22:55Z
dc.date.available2014-09-22T09:22:55Z
dc.date.issued2014-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220823
dc.descriptionMaster's thesis in Risk managementnb_NO
dc.description.abstractUansett om man er aldri så godt forberedt, så skjer det utenkelige noen ganger. Hendelser som ingen kunne forutse, men som man allikevel kunne forklare i etterkant. Om disse hendelsene i tillegg medfører store konsekvenser, kaller man dem for sorte svaner. Dette er ett begrep Taleb N. populariserte med boken ”The Black Swan” i 2007, og som har fått mye oppmerksomhet siden. 22. Juli er ett eksempel på en sort svane. I etterkant av dem som hendte på Østlandet denne skjebnesvangre dagen, fikk manglende planlegging og sviktende beredskap mye fokus. I petroleumssektoren i Norge har man sort sett styrt klar av slike storulykker, men fravær av disse ulykkene trenger ikke å være tegn på at norsk petroleumsindustri er immune på noen måte. Dette skal vi se på senere i oppgaven. Denne oppgaven omhandler bruken av risikoindikatorer i norsk petroleumsindustri som verktøy for å måle risikonivået, og da med spesielt fokus på om disse indikatorene klarer å si noe om risikoen for sorte svaner. Følgende problemstilling er undersøkt: Teori rundt generell risiko, risikoindikatorer og sorte svaner ble analysert, og Ptil’s arbeid med RNNP ble sett nærmere på. Petroleumssektoren kan være ekstra sårbare for en sort svane, om man tror at risikonivået er lavere enn det egentlig er. Det viser seg at risikoindikatorene som brukes, ikke dekker sorte svaner på en tilfredsstillende måte i alle tilfeller, og at dette er noe som kan få konsekvenser en gang i fremtiden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;
dc.rightsAttribution 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectrisikostyringnb_NO
dc.subjectsorte svanernb_NO
dc.subjectrisikoindikatorernb_NO
dc.subjectberedskapnb_NO
dc.subject22. julinb_NO
dc.titleRisikoindikatorenes evne til å fange sorte svanernb_NO
dc.title.alternativeRisk indicators, and their potential to capture ”black swans”nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1415]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record

Attribution 3.0 Norway
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Norway