Show simple item record

dc.contributor.authorHeskja, Eirik Øksnevad
dc.date.accessioned2014-10-07T08:53:36Z
dc.date.available2014-10-07T08:53:36Z
dc.date.issued2014-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223236
dc.descriptionMaster's thesis in Industrial economicsnb_NO
dc.description.abstractDeltakere på finansmarkedet vil alltid være på jakt etter de finanisielle instrumentene som gir høyest mulig avkastning med minst mulig risiko, og aller helst er det ønskelig med risikofri avkastning, også kjent som arbitrasje. Denne oppgaven forsøker å peke på en del sentrale faktorer som påvirker prisen på opsjoner, og ser på hvilke muligheter statisktisk analyse av opsjoner på oljemarkedet kan gi for arbitrasjemuligheter på finansielle instrumenter basert på råoljene Brent og West Texas Intermediate (WTI). Denne masteroppgaven benytter statistiske og matematiske modeller til å gjøre en empirisk analyse av oljemarkedet, med spesielt fokus på opsjoner. Black-Scholes modellen for opsjonsprising av både råvarer og standardiserte terminkontrakter (futures) blir benyttet på historiske priser fra de siste 20 årene, for å analysere korrelasjon mellom råoljene Brent og WTI, deres futurekontrakter og opsjoner på disse. Med utgangspunkt i disse historiske prisene er det i oppgaven forsøkt å finne arbitrasjemuligheter ved hjelp av empirisk analyse. Resultatene fra oppgavens analyser åpner for arbitrasjemuligheter i visse situasjoner. Det er likevel ikke mulig å finne situasjoner som på generelt grunnlag kan gi arbitrasjemuligheter på opsjoner på oljemarkedet basert på funnene i denne oppgaven. Det er i denne masteroppgaven utviklet et verktøy som integreres med Microsoft Excel til det formål å analysere hvordan parametrene i de matematiske modellene påvirker teoretisk opsjonspris. Dette verktøyet er videre benyttet til å analysere sammenheng mellom de finansielle instrumentene og råoljene, før det til slutt er sett på hvordan oljemarkedet oppfører seg sammenliknet med finansmarkedet. Det viser seg at opsjoner på oljemarkedet ikke følger de samme periodiske endringene i volatilitet som aksjer på finansmarkedet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;
dc.subjectindustriell økonominb_NO
dc.subjectoljenb_NO
dc.subjectfuturesnb_NO
dc.subjectopsjonernb_NO
dc.subjectBlack-Scholesnb_NO
dc.subjectopsjonsprisingnb_NO
dc.subjectvolatilitetnb_NO
dc.subjectoljemarkednb_NO
dc.subjectBrentnb_NO
dc.subjectWTInb_NO
dc.subjectExcelnb_NO
dc.titleEmpirisk analyse av opsjoner på oljemarkedetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [867]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record