Show simple item record

dc.contributor.authorKvile, Hilde-Mari
dc.contributor.authorSmevik, Tove
dc.date.accessioned2015-10-22T08:49:54Z
dc.date.available2015-10-22T08:49:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357632
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetynb_NO
dc.description.abstractDet er over hundretusen kvinner og menn som har deltatt i over hundre internasjonale operasjoner, i mer enn førti land og på fire kontinenter. Ivaretakelsen av dette personellet er et samfunnsansvar som omfatter flere sektorer i samfunnet. De aller fleste som har deltatt klarer seg svært godt. Det må likevel erkjennes at når man opererer i krigsområder kan skade oppstå. Mye er gjort, men det gjenstår fortsatt en del for å ivareta de som har fått psykiske helseskader. Vi har hatt et ønske om å se på dette i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Gjennom vår masteroppgave har vi funnet, at for på vegne av samfunnet å kunne ivareta eget personell godt nok etter oppdrag i internasjonal tjeneste, er Forsvaret avhengig av et samspill med andre instanser. Dette for sammen å ivareta personell med psykiske helseskader og på den måten bidra til oppnå tilstrekkelig robusthet og samfunnssikkerhet. Empirigrunnlaget er dokumentstudier og individuelle dybdeintervju med informanter som kunne bidra til å belyse problemstillingen fra flere sider. Hovedvekten av informantene ble valgt fra Forsvaret. I masteroppgaven benyttet vi teori om samfunnssikkerhet, høypålitelige organisasjoner, organisatoriske ulykke, barrierer, latente forhold og aktive feil. Vi har lagt vekt på Reasons positive forståelse av muligheten for å forebygge organisatoriske ulykker. Funnene har vist at den interdepartementale arbeidsgruppen ikke kan sies å operere som en høypålitelig organisasjon i teoretisk betydning, selv om målsettingen er å ivareta sikkerheten rundt ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste. Vi så også at de tiltakene som er utarbeidet for å sikre at de som har behov får nødvendig helsehjelp ikke fungerer som de robuste barrierer de er tenkt å være. Videre avdekket vi flere latente forhold og aktive feil som hver for seg, og samlet sett, vil kunne medføre at målene i oppfølgingsplanen ikke lar seg realisere. Latente forhold og aktive feil vil kunne føre til organisatoriske ulykker, som igjen kan påvirke samfunnssikkerheten. Gjennom vår masteroppgave synliggjør vi at ivaretakelse av veteraner med psykiske helseplager er nødvendig for å sikre at Forsvarets legitimitet i samfunnet opprettholdes, og samfunnssikkerheten ivaretas.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;
dc.subjectivaretakelse i samfunnssikkerhetsperspektivnb_NO
dc.titleIvaretakelse av veteraner etter internasjonal tjenestenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [824]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record