Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Kjell Harald
dc.contributor.authorVedøy, Ole Martin
dc.date.accessioned2016-09-15T06:43:21Z
dc.date.available2016-09-15T06:43:21Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407396
dc.descriptionMaster's thesis in Societal safetynb_NO
dc.description.abstractByggebransjen er en kompleks bransje bestående av mange ulike aktører som daglig håndterer risiko i sine arbeidsoppgaver. På alle ulike nivåene foretas det risikovurderinger med utgangspunkt i de hjelpemidler man har tilgjengelig og den risikoforståelsen man sitter inne med. Så kan det til tider oppleves at en risikovurdering som tas på ett nivå ikke alltid henger sammen med de andre nivåene. Formålet med oppgaven har vært å se på hva som kan forklare en slik manglende sammenheng i de tilfeller det forekommer, og komme med forslag til hvordan byggebransjen kan minske forekomsten av slike tilfeller. Teoribidraget ser på hva som påvirker vår opplevelse og forståelse av risiko, og belyser at dette er veldig individuelt betinget. For vanlige folk er det de kvalitative aspektene ved risiko, gjerne basert på erfaring og magefølelse, som betyr mest. Ulike verdier og risikopersepsjon blant forskjellige aktører kan også gi et uegnet grunnlag for god og kontinuerlig risikostyring. For at risikostyringen skal fungere som tiltenkt er derfor god risikokommunikasjon en viktig forutsetning gjennom hele styringsprosessen. Metoden for datainnsamling i oppgaven har vært en kombinasjon av deltagende observasjon, dokumentstudier og kvalitative intervjuer. Resultatene fra datainnsamlingen bekrefter langt på vei at det er stor forskjell på hvordan vi ser på risiko og hva som betyr noe for oss i risikovurderingen. I styring av risiko på byggeplass benyttes flere ulike metoder og de ulike aktørene har en god forståelse av hva det innebærer, selv om de ikke helt klarer å sette konkrete ord på alt. Samtidig hender det at det oppstår konflikter mellom ulike rammebetingelser for de enkelte nivåene. I tillegg er det begrenset hvor mye man bryter ned visjoner til mer detaljerte mål – noe som gjør det vanskelig å styre etter. Erfaring trekkes frem som det viktigste grunnlaget for risikovurderinger, og det er jevnt over en oppfatning om at funksjonærer bedømmer risikoen som større enn det fagarbeiderne gjør. Krav om at all dokumentasjon skal være skriftlig er også ett punkt som ikke nødvendigvis er med på å løfte interessen og engasjementet rundt HMS. Når det gjelder risikokommunikasjon så foregår den daglig mellom de ulike arbeiderne. Men det kunne med fordel vært bedre kommunikasjon av rammebetingelser oppover i systemet og fra ledelsens side benyttes ikke alltid den møtestrukturen som styringssystemet legger opp til. Samtidig er det klart og tydelig at handlinger og adferd endres gradvis over tid som følge av det arbeidet som er lagt ned innenfor HMS. En kort oppsummering av konklusjonen er at dersom man skal få mer sammenhengende risikovurderinger fra topp til bunn i organisasjonen, må forståelsen for at alle har ulik opplevelse og forståelse av risiko økes. Og selv om risikokommunikasjonen foregår både internt på nivåene og mellom dem så bør det være mulig å få til enda bedre kommunikasjon. Selv om byggebransjen er på god vei i riktig retning innen HMS-arbeidet og vi klart ser at det arbeidet som er lagt ned innenfor risiko- og sikkerhetsstyring har en effekt, finnes det fremdeles forbedringspunkter som kan utvikles videre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;
dc.subjectbyggebransjennb_NO
dc.subjectHMSnb_NO
dc.subjectrisikonb_NO
dc.subjectrisikopersepsjonnb_NO
dc.subjectrisikostyringnb_NO
dc.subjectrisikovurderingnb_NO
dc.subjectrisikokommunikasjonnb_NO
dc.titleRisikovurderinger på ulike organisatoriske nivå i byggebransjennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1112]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Vis enkel innførsel