• Stratigrafisk undersøkelse av forhistoriske kulturlag på Eik, Sjernarøyene 

      Jensen, Christin Eldegard; Ahlquist, Jenny; Fredh, Daniel (Oppdragsrapport;2015/11, Research report, 2015)
      Undersøkelsen omfatter utgravning av kulturminne ID 171269 på gården Eik, g.nr./b.nr. 67/2, Sjernarøyene i Finnøy kommune i april 2014 som følge av at Finnøy kommune ønsket å legge en kommunal vannledning over eiendommen. ...