• Transplantasjonsforsøk med irsk hinnelav (Leptogium hibernicum) 

      Bjelland, Torbjørg; Blanck, Conrad J. (Oppdragsrapport;2018/20, Research report, 2018)
      Irsk hinnelav (Leptogium hibernicum)(figur 1) er vurdert som kritisk truet (CR) i «Norsk rødliste for arter 2015» (Henriksen & Hilmo 2015), og har vært vurdert som kandidat til å få status som prioritert art etter ...