• Botaniske analyser av makro- og mikrofossiler fra Jåsund gnr.1, Sola kommune 

      Soltvedt, Eli-Christine; Jensen, Christin E. (Oppdragsrapport;2012/24, Research report, 2012)
      Undersøkelsen er utført som følge av planlagt boligbygging på Jåsund og arkeologiske utgravninger utført i 2010 og 2011. Det er analysert 129 makrofossilprøver og 13 pollenprøver (23 innsamlet) fra kulturlag, rydningsrøyser ...