• Hus fra eldre jernalder på Årsvoll : Årsvoll gnr.64, bnr.7, Sandnes k., Rogaland 

      Petersson, Håkan; Lempiäinen-Avci, Mia Marika; Klokkervoll, Arild (Oppdragsrapport;2018/16, Research report, 2018)
      løpet av fire uker i juni/juli måned 2017 utførte Arkeologisk museum en undersøkelse av lokaliteten ID 178225, bosetningsspor utetter Årsvollveien, gnr. 64, bnr. 7 i Sandnes kommune. Tiltakshaver var Statens vegvesen som ...