• A 248 Mariakirken i Bergen, fast inventar : orgelgalleri : behandling 

      Ytterdal, Anne (Oppdragsrapport;2015/21, Research report, 2015)
      I 2010 ble det iverksatt en omfattende restaurering av Mariakirkens bygg. Som en forberedelse for rehabiliteringen ble malerikonservatorer fra Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum (AM) bedt om å besiktige seks ...