• A 223 Egersund kirke : prekestol : behandlingsrapport 

      Aasen, Lise Chantrier (Oppdragsrapport;2013/10, Research report, 2013)
      Prekestolen i Egersund kirke ble tilstandsvurdert 09.03.09. Foranledningen var en skriftlig forespørsel datert 24.01.08 fra kirkevergen i Egersund, Jørgen Tore Omdal, med ønske om en tilstandsvurdering og kostnadsoverslag ...