• Mariakirken i Bergen, Inventar 

      Ytterdal, Anne; Moore, Hilde S. (Oppdragsrapport;2011/20, Research report, 2011)
      Mariakirken i Bergen sto i 2009 foran en omfattende restaurering av kirkebygget, med forventet ferdigstillelse i løpet av 2014. Som en følge av bygningsarbeidene ble det, i samråd med Riksantikvaren, anbefalt at kirkens ...