• Folkets Hus i Sauda : 3 veggmalerier i hovedsal : behandlingsrapport 

      Ytterdal, Anne (Oppdragsrapport;2014/18, Research report, 2014)
      3 veggmalerier på puss i hovedsalen på Folkets Hus ble besiktiget av malerikonservator Anne Ytterdal, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger (AM) den 11. september 2013 på forespørsel fra kultursjef i Sauda kommune, ...