• A 223 Egersund kirke : altertavle : behandlingsrapport 

   Ytterdal, Anne (Oppdragsrapport;2013/9, Research report, 2013)
   Altertavlen i Egersund kirke ble tilstandsvurdert 09.03.09. Foranledningen var en skriftlig forespørsel datert 24.01.08 fra kirkevergen i Egersund, Jørgen Tore Omdal, med ønske om en tilstandsvurdering og kostnadsoverslag ...
  • A 242 Imsland kirke altertavle : Undersøkelser og behandling 

   Ytterdal, Anne (Oppdragsrapport;2011/25, Research report, 2011)
   Altertavlen i Imsland kirke ble besiktiget 05.07.05. på forespørsel fra kirkeverge i Vindafjord, Inghart Lasse Tveit. Utgangspunkt for befaringen var Imsland kirkes 150 års jubileum i 2011 og altertavlen var ønsket behandlet ...
  • A286 Borgund stavkirke, altertavle : Konserveringsrapport 

   Moore, Hilde Smedstad (Oppdragsrapport;2009/23, Research report, 2009)
   Altertavlen i Borgund stavkirke ble besiktiget av Anne Ytterdal og Dörthe Kohlenbach 04.08.08 etter telefonisk forespørsel fra Riksantikvaren (RA) v/ Iver Schonhowd. Foranledning for besiktigelsen var å vurdere bevaringstilstand ...