Show simple item record

dc.contributor.authorOma, Kristin Armstrong
dc.coverage.spatialNorge, Hafrsfjordnb_NO
dc.date.accessioned2016-10-07T13:36:47Z
dc.date.available2016-10-07T13:36:47Z
dc.date.issued2013-08-22
dc.identifier.citationOma, K.A. (2013) Hafrsfjord 872: Forankring av relasjonsfelt. Stavanger: Arkeologisk museum i Stavangernb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2413523
dc.description.abstractInnleiing: overordna målsetjing Hafrsfjordprosjektet er eit satsingsområde for Arkeologisk museum, og det er ynskjeleg å knytta eit overordna perspektiv både til forskingsprosjekt, formidling og dei framtidige forvaltningsoppgåvene som vil koma dei næraste åra. Prosjektet knyter seg til AM sin strategiplan for forsking, der overordna tema er «landskap og identitet i endring». AM ynskjer å undersøka det samfunnsmessige grunnlaget for hypotesa om politisk maktkamp som ligg i botn av orsakene til det antatte slaget ved Hafrsfjord. Prosjektet skal forankrast i eit rammeverk. Dette syter for ei teoretisk overbygning som fungerer som ein paraply for mindre, konkrete forskingsprosjekt. AM vil nytta eksisterande materiale som er resultat frå forvaltningsundersøkingar og arkeologisk materiale frå magasinet som grunnlagsmateriale for forskingsprosjekta. I tillegg kan det vera ynskjeleg å setja i gang forskingsgravingar på nye lokalitetar. Forskingsprosjektet ynskjer å forankra fleire relasjonsfelt, både på kryss av tid og stad. Relasjonane er konseptualisert som både band og brot mellom institusjonar og mennesker, både på individ- og gruppenivå, samt overgangen frå hav til land. Hendingane i Hafrsfjord, slik me kjenner de ifrå sogene, maler eit bilete av både samhald og opposisjon, på land og til havs. Føremålet med denne innfallsvinkelen er å skapa eit breitt forskingsfelt som opner opp for synergieffekt og nyskapande forsking, og som femner breitt både i tid og rom. Felt (field) er her tenkt på fleire nivå: som fysisk felt/rom, som forskingsfelt og dessutan i Bourdieusk forstand som sosialt felt der habitus, praksis og logikk speler seg ut (jf. Bourdieu 1977, Bourdieu 1990).nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherStavanger: Arkeologisk museum i Stavangernb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2013/8
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectvikingtidnb_NO
dc.subjectforskningsplannb_NO
dc.titleHafrsfjord 872: Forankring av relasjonsfeltnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record