Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandvik, Paula Utigard
dc.coverage.spatialRogaland, Stavanger, Austbønb_NO
dc.date.accessioned2016-11-21T14:06:10Z
dc.date.available2016-11-21T14:06:10Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationSandvik, P. U. (2001) Analysar av plantemakrofossilar i jordprøver frå den arkeologiske undersøkinga på Krosshaug-Loen, Austbø gnr. 7, bnr 26 og 1049, Stavanger kommune, Rogaland. Stavanger: Arkeologisk museum i Stavangernb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2422198
dc.descriptionOppdragsgiver: Stavanger kommune: Kommuneplan for Hundvågnb_NO
dc.description.abstractDet er samla inn i alt 207 jordprøver til makrofossilanalysar under den arkeologiske undersøkinga på Krosshaug og Loen i 1999. 199 av jordprøvene er flottert, og av desse er 92 sortert og i alt 86 analysert. Dei analyserte jordprøvene, som alle er frå lokalitet 2, er frå fyllmassen i ymse anlegg som er tolka som delar av hus. Resultata av analysane av plantemakrofossilar, 14C- dateringar og den arkeologiske utgravinga gjev saman innsyn i tilhøva på Krosshaug –Loen gjennom tusenåra. Resultata av plantemakrofossilanalysane syner kva plantemateriale som vart nytta av dei som hadde tilhald i og kring busetnaden på Krosshaug-Loen, og kva som kan ha vokse på staden i tidsrommet 2000BCAD600. Det er påvist restar av matplanter i form av forkola korn (Cerealia), særleg agnekledd bygg (Hordeum vulgare var. vulgare) og havre (Avena sp.) og i tillegg litt naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum), kveite (Triticum sp.), viltveksande nytteplanter, mange typar ugras og trekol av mange treslag. Resultata av 14C-dateringane av forkola korn av kveite (Triticum sp.) og agnekledd bygg (Hordeum vulgare var. vulgare) syner at delar av busetnaden på felt 2 er frå overgangen mellom yngre steinalder og eldre bronsealder, ca 1600 BC, og at det var busetnad på staden både i eldre jarnalder, dei siste hundreåra f. Kr. og i merovingertid, AD200-300.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherStavanger: Arkeologisk museum i Stavangernb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2001/6
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectplanternb_NO
dc.subjectkornnb_NO
dc.subjectAustbønb_NO
dc.subjectStavangernb_NO
dc.subjectsteinaldernb_NO
dc.subjectbronsealdernb_NO
dc.subjectjernaldernb_NO
dc.titleAnalysar av plantemakrofossilar i jordprøver frå den arkeologiske undersøkinga på Krosshaug-Loen, Austbø gnr. 7, bnr 26 og 1049, Stavanger kommune, Rogalandnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 3.0 Norge