Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFredh, Daniel
dc.contributor.authorWestling, Sara
dc.coverage.spatialNorge, Rogaland, Hånb_NO
dc.date.accessioned2016-12-20T12:42:21Z
dc.date.available2016-12-20T12:42:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2425562
dc.descriptionOppdragsgiver: Hå kommunenb_NO
dc.description.abstractI forbindelse med arkeologiske utgravinger på Bjorhaug og Bøhagen, Hå kommune, Rogaland ble det samlet inn og analysert 30 pollenprøver og 51 makrofossilprøver. To profiler ble analysert og dateringer fra disse viste eldre bronsealder og romersk jernalder. Pollensammensetningen tyder på et åpent landskap og sammen med makrofossilene indikerer den at marken har vekslet mellom åker og beitemark. Mikroskopisk trekull og forkullete frø viser at marken har blitt svidd eller gjødslet med ildstedsmasser, noe som mikromorfologiske prøver fra en av profilene bekrefter. Det ble også analysert makrofossilprøver fra fire hus fra forskjellige perioder; eldre bronsealder, førromersk jernalder, romersk jernalder og merovingertid. Funnene stemmer godt overens med det etablerte bildet av jordbrukets utvikling under perioden med Hordeum vulgare var. nudum (naken bygg) og Triticum dicoccum/spelta (emmer/spelt) som dominerende kornslag i eldre bronsealder og en gradvis overgang til Hordeum vulgare var. vulgare (agnekledd bygg) og Avena (havre).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStavanger: Universitetet i Stavanger. Arkeologisk museumnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2014/25
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectpollenanalysernb_NO
dc.subjectmakrofossilernb_NO
dc.subjectbronsealdernb_NO
dc.subjectjernaldernb_NO
dc.subjectmerovingertidnb_NO
dc.subjectjordbruknb_NO
dc.subjecthusnb_NO
dc.subjectnb_NO
dc.titleNaturvitenskapelige undersøkelser på Bjorhaug : Bjorhaug gnr. 25 bnr. 2, 18 og Bøhagen, gnr. 26 bnr.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal