Show simple item record

dc.contributor.authorBjørdal, Even
dc.coverage.spatialNorge, Rogaland, Hjelmelandnb_NO
dc.date.accessioned2016-12-21T13:47:45Z
dc.date.available2016-12-21T13:47:45Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2425700
dc.descriptionOppdragsgiver: Asplan Viak / NorStonenb_NO
dc.description.abstractI perioden 17.09. – 21.09. 2007 blei det gjort ei arkeologisk forundersøking ved Høgehaug på Soppaland (gnr. 138, bnr. 2) i Hjelmeland kommune. Feltarbeidet omfatta graving av tre sjakter med maskin (ca 350-400 m²), fem prøvestikk og delvis avtorving av ei røys. Undersøkinga påviste ingen kulturminne på den øvste delen av Høgehaug, men på ei terasseflate noko lågare i terrenget blei det funne ei kokegrop, fleire stolpehol og eit antal steinsamlingar som truleg er røyser (jf. 4.3, 8). I samband med gravinga av sjakt 2 vart det funne ei slipt bergartsøks, av typen Vestlandsøks, frå yngre steinalder.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherStavanger: Arkeologisk museum i Stavangernb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2007/17
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectrøysernb_NO
dc.subjectkokegropernb_NO
dc.subjectøksernb_NO
dc.subjectHjelmelandnb_NO
dc.subjectSoppalandnb_NO
dc.subjectsteinaldernb_NO
dc.titleForundersøking av område med busetnadsspor og røyser på Høgehaug på Soppaland, gnr. 138 bnr. 2 : Hjelmeland kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal