Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRøstvik, Harald Nils
dc.contributor.authorWalløe, Fredrick
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-09-21T08:43:01Z
dc.date.available2017-09-21T08:43:01Z
dc.date.issued2017-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455932
dc.descriptionMaster's thesis in Urban development and designnb_NO
dc.description.abstractGlobale utfordringer som klimaendringer, polsmelting, stigende havnivå og forsøpling kombinert med globale trender som urbanisering, det grønne skiftet, digitalisering og befolkningsvekst gjør at verden er i endring. Klimagassutslipp er kanskje den mest fremtredende bakenforliggende årsaken til disse endringene. Utslipp og avfall fra bygg utgjør en stor prosentandel av utslippene globalt og kan således sies å være et område med stort potensial for forbedring. Digitalisering er en global trend som også treffer Norge. Den har potensial til å bidra til å løse flere globale utfordringer gjennom effektivisering og redusert bruk av både menneskelige ressurser og naturressurser. I tillegg kan digitalisering medføre nye næringer og vekst i industrien og Norge forøvrig. Digitaliseringen kan således bidra til trygging av den Norske velferden. På den annen side er det en fare for at andre land og selskaper tilegner seg denne veksten, hvis Norge ikke utnytter muligheten og potensialet som ligger i digitaliseringen. Smartbygg kan sees som en del av digitaliseringen, og det er kanskje det viktigste produktet fra byggebransjen i møte med digitaliseringen. Dette fordi de fleste sektorer og bransjer benytter bygg på en eller annen måte og således har smartbygg potensialet til å påvirke langt ut over egen sektor. Til tross for dette virker det å være uklart hva smartbygg egentlig er. Denne studien undersøker hva smartbygg er og hva som ønskes oppnådd med smartbygg. Dette gjør studien gjennom å se på smartbyggs historie, definisjoner av smartbygg, og komponenter og systemer i smartbygg. Videre vurderer studien markedet for smartbygg og hvem som er interessentene. Avslutningsvis ser studien på hvordan smartbygg kan påvirke samfunn og mennesker. Studien konkluderer med at det i Norge ikke finnes noen entydig eller vedtatt definisjon av smartbygg og at det heller ikke er avklart om smartbygg skal være et helhetlig konsept eller ei. Det virker heller ikke som aktørene har bestemt hva de ønsker å oppnå med smartbygg. Studien har ikke klart å finne konkrete målsetninger ut over økonomi. Smartbygg-markedet er beregnet til å være beskjedent i de nærmeste årene, men det finnes flere andre gode grunner til å involvere seg i markedet allerede i dag. Studien finner at smartbygg er en viktig del av smartsamfunnet, som forøvrig både har positive og negative effekter ut fra dagens samfunn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectsmartbyggnb_NO
dc.subjectsmarte byggnb_NO
dc.subjectintelligente byggnb_NO
dc.subjectkognitive byggnb_NO
dc.subjectsmarte byernb_NO
dc.subjectsmarte samfunnnb_NO
dc.subjectteknologi i byggnb_NO
dc.subjectbyutviklingnb_NO
dc.subjecturban designnb_NO
dc.titleHva er smartbygg, og hva ønskes oppnådd med smartbygg?nb_NO
dc.title.alternativeWhat are smart buildings, and what are the objectives to achieve with smart buildings?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1065]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal