Show simple item record

dc.contributor.advisorFrick, Jan
dc.contributor.authorOmland, Ingrid
dc.date.accessioned2017-09-22T11:40:25Z
dc.date.available2017-09-22T11:40:25Z
dc.date.issued2017-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456267
dc.descriptionMaster's thesis in Industrial economicsnb_NO
dc.description.abstractUtvikling av innovative løsninger innen bygg- og anleggsbransjen utfordrer tradisjonelle metoder og åpner stadig for nye muligheter på tvers av fagområder. Kombinasjonen av drone og fotogrammetri har vist seg å være en effektiv metode for å innhente koordinatfestet informasjon for å kartlegge områder. Fokuset i denne studien er på om droneteknologi med kamerabasert fotogrammetri kan bidra til mer effektiv landmåling til grunnlag for prosjektering og arealplanlegging. Derfor er det gjort et forsøk med drone med fotogrammetri, inkludert behandling av dataene. Studien belyser hvilke faktorer som bidrar til nytteverdi og hva som må ligge til grunn for at metoden er hensiktsmessig for bruk i byggeprosjekter. Det gjennomføres en casestudie der et utbyggingsprosjekt undersøkes. En drone med kamera tar bilder av området, og fotogrammetrien blir gjennomført som en del av undersøkelsen. Prosesseringen av bildene resulterer i en tredimensjonal punktsky som er bearbeidet og brukt som underlag for en digital terrengmodell. Resultatene fra droneundersøkelsen er sammenlignet med resultater innhentet ved tradisjonelle metoder for landmåling for å undersøke kvalitet, tidsbruk og kostnader som er involverte. Forutsetninger for at funnene er gyldige for andre områder er at de er av identisk eller tilsvarende omfang som undersøkelsesområdet og har sammenlignbare topografiske forhold. Resultatene viser at metoden gir kartgrunnlag som kan leveres på kortere tid og med større nøyaktighet enn ved tradisjonell landmåling. Steder hvor punktskyen er mangelfull, som ved høye trær, ville det også ved tradisjonelle metoder for landmåling krevd tilskudd i ressurser for å kartlegge grundigere. Fordelen med fotogrammetri er da at bildene over området kan brukes til å korrigere mangler manuelt i punktskyen som er generert. Nærmere analyse av resultatene og diskusjoner med intervjuobjekter avslører at drone med fotogrammetri krever kompetanse innen prosessene rundt metoden. Dersom brukeren har tilstrekkelig kunnskap om mulighetene ved de tredimensjonale punktskyene, har metoden ytterligere nytteverdi. I disse tilfellene kan punktskyene ha bruksområder utover de som er tilgjengelige ved tradisjonelle metoder for landmåling, som for eksempel til sol/skygge-simuleringer knyttet opp mot nabobebyggelse og høydekontroll direkte i punktskyen. Dette krever at kjøper har kompetanse til å spesifisere bestillingen etter sine behov. En annen fordel med å bruke drone er økt sikkerhet for ansatte ved inspisering i fareområde, da dronen kan fly over område som har utfordrende terreng. Fra resultatene i casestudiet blir det konkludert at drone med fotogrammetri kan bidra til mer effektiv landmåling for prosjektering og arealplanleggingsformål. Funnene av studiet viser både økt kvalitet, redusert tidsbruk og en generelt bedre gjengivelse av terrenget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectfotogrammetrinb_NO
dc.subjecteffektiviseringnb_NO
dc.subjectprosjekteringnb_NO
dc.subjectarealplanleggingnb_NO
dc.subjectdroneteknologinb_NO
dc.subjectindustriell økonominb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleBruk av droneteknologi og fotogrammetri til landmåling for bygge- og anleggsprosjekternb_NO
dc.title.alternativeUsing Drone Technology with Photogrammetry for Surveying within Civil Engineeringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1064]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal