Show simple item record

dc.contributor.authorSandvik, Paula Utigard
dc.coverage.spatialSør-Trøndelag, Trondheimnb_NO
dc.date.accessioned2017-09-26T11:51:39Z
dc.date.available2017-09-26T11:51:39Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456773
dc.descriptionOppdragsgiver: NIKU, Distriktskontoret for Trondheimnb_NO
dc.description.abstractUnder ei arkeologisk utgraving i Prinsensgate 49 i Trondheim hausten 2000 vart det påvist ardspor i overgangen mellom naturbakken og dei antropogene laga og restar etter anlegg av ymse typar. Det vart samla inn 89 jordprøver frå lokaliteten. Det er analysert makrofossilar i 29 av jordprøvene, mikrofossilar i 6 og det er utført 13 14C-dateringar av trekol og forkola korn. Det er mykje pollen av kornslag og åkerugras i jordprøvene frå fyllmassen i ardspora, og det er plantemakrofossilar av åkerugras og korn. Resultata av 14C-dateringane syner at det var dyrka mark på staden frå ca. AD900.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherUniversitetet i Stavanger: Arkeologisk museumnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2001/4
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectardspornb_NO
dc.subjectbyggnb_NO
dc.subject14C-dateringernb_NO
dc.subjectmakrofossilanalysenb_NO
dc.subjectpollenanalysenb_NO
dc.subjectSør-Trøndelagnb_NO
dc.subjectTrondheimnb_NO
dc.subjectLille Stiftsgårdennb_NO
dc.subjectPrinsensgate 49nb_NO
dc.titleAnalysar av plantemakrofossilar og pollen og 14C dateringar frå Prinsensgate 49, "Lille Stiftsgården", Trondheim kommune, Sør-Trøndelag . (AmS naturvitskapeleg journal nr. 2000/708)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal