• Faktorer som hemmer og fremmer ungdoms bruk av psykiske helsetjenester 

      Kvamsøe, Anita Camilla (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-06)
      Innledning: Hver tredje til fjerde ungdom gir uttrykk for å være ulykkelig, trist, deprimert, føler håpløshet eller bekymrer seg slik at det påvirker hverdagen deres. Kun halvparten av dem med sterkere symptomer oppsøker ...