• Brukermedvirkning i ungdomspsykiatrisk sengepost 

      Sørskår, Tara Katarina (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-06-01)
      Stadig flere ungdommer har psykiske problemer, noe som har ført til en sterk økning i antallet som får behandling innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Hensikten med denne studien var å bidra med kunnskap knyttet ...