• Dyp ekstubasjon – En kunnskapsbasert fagprosedyre 

      Aarud, Stian; Heggland, Paul Magnus (Masteroppgave/UIS-HV/2020;, Master thesis, 2020-04)
      Bakgrunn: Trakeal ekstubasjon anses som en kritisk fase av et anestesiforløp. Til tross for dette er fasen relativt lite beskrevet i lærebøker og det er lite forskning rundt temaet. De fleste komplikasjoner som kan oppstå ...