• "Rett kompetanse til rett tid på rett sted" 

      Christensen, Jonna Hedegaard; Innbjo, Ingeborg Vathne (Masteroppgave/UIS-HV/2019;, Master thesis, 2019-04)
      Mangelen på intensivsykepleiere er en kjent problemstilling i norske intensivavdelinger. Et skåringsverktøy som for eksempel Nursing Activities Score kan gi innsikt i behovet for intensivressurser på intensivavdelinger ...