Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHäger, David
dc.contributor.authorFrederik, Borgersen
dc.date.accessioned2018-10-02T11:56:23Z
dc.date.available2018-10-02T11:56:23Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565820
dc.descriptionMaster's thesis in Risk managementnb_NO
dc.description.abstractDigitalisering er et område som har fått mye oppmerksomhet blant politikere, og i media de siste årene. Stadig flere selskaper og offentlige virksomheter satser digitalt, og går inn i transformasjonsprosesser som krever omfattende bruk av både tid og ressurser. Rapporter viser at en stor andel av digitaliseringsprosjektene som iverksettes ikke lykkes med å realisere forventet verdi. Målet med denne oppgaven er å gi et bidrag til økt kvalitet i digitaliseringsprosjekter ved å besvare følgende problemstillinger: 1. Hva er det som gjør som at flere mislykkes med gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter? 2. Hvile egenskaper kjennetegner de som lykkes med gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter? For å svare på disse problemstillingene, er det blitt gjennomført en omfattende litteraturstudie, med utgangspunkt i eksisterende faglitteratur, forsking og erfaringsrapporter. Som supplement til funnene er det blitt gjennomført kvalitative intervjuer med to selskaper som er anerkjent for sin digitale modenhet. Studien har avdekket at svakt eierskap fra forretning, urealistiske forventinger og uklare målsetninger er det vanligste årsakene til at prosjekter mislykkes. Et digitaliseringsprosjekt er mer enn et IT-prosjekt, og innebærer ofte både prosess og organisasjonsendringer. Dessuten er de tekniske verktøyene som utvikles kun et muliggjørende middel for å oppnå virksomhetens underliggende gevinstmål. Følgelig er tydelig identifisering, definisjon og kontinuerlig oppfølging med fokus på disse underveis i prosessen, viktige faktorer for å unngå å mislykkes. Det er blitt slått fast at digitalt modne selskaper er mer komfortable med å ta risiko. Ved å anerkjenne at risiko spiller en sentral rolle digitaliseringsprosessen, og håndtere den deretter, kan virksomheten trolig redusere sannsynligheten for at de nevnte årsakene hindrer gevinstrealisering i prosjektene. Prosjekter som lykkes med å realisere verdi kjennetegnes av engasjerte og involverte kunder, med klart eierskap til, god planlegging for, og kontinuerlig oppfølgning av gevinstmål. Smidig metodikk og tilnærming til utviklingsprosessen bidrar, gjennom tett kundesamarbeid, hyppe leveranser og fleksibel endringshåndtering til økt gevinstrealisering. Avslutningsvis er det gjort et forsøk på å eksemplifisere hvordan risikostyringsverktøy konkret kan benyttes i praksis for å håndtere utfordringene som er identifisert i studien.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectrisikostyringnb_NO
dc.subjectdigitaliseringnb_NO
dc.subjectverdirealiseringnb_NO
dc.titleHåndtering av risiko i digitaliseringsprosjekter – en studie av fallgruver og suksessfaktorer.nb_NO
dc.title.alternativeRisk management in digital transition projects – a study of pitfalls and success factors.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1064]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal