Show simple item record

dc.contributor.advisorBruvoll, Tone
dc.contributor.authorHansen, Hege-Eline Rike
dc.date.accessioned2018-10-03T09:45:55Z
dc.date.available2018-10-03T09:45:55Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2566105
dc.descriptionMaster's thesis in Industrial Economicsnb_NO
dc.description.abstractDet er krav til at boreinnretninger skal være klasset for å sikre at de er konstruert og vedlikeholdt i samsvar med regelverk og standarder for å sikre liv, eiendeler og miljø, ved at innretningen er driftssikker og tåler belastningene den utsettes for. Hvert femte år må klassesertifikatene fornyes og dette har medført store ulemper for riggeiere. I tillegg til tapte inntekter har en klassefornyelse ved verft ofte tatt lengre tid enn planlagt, og det har vært store kostnadsoverskridelser. Årsakene til dette er en kombinasjon av mangelfullt vedlikeholdsarbeid i drift og konservative krav og tidkrevende prosesser i forbindelse med klassefornyelsene. Som et resultat av nedgangstider de siste fire årene har regelverket nylig blitt revidert. Det er åpnet for alternative metoder å gjennomføre klassingen. Klassefornyelse kan utføres kontinuerlig mens innretningene fortsatt er i drift. Kontinuerlig klassifisering har blitt hevdet å gi store fordeler uten at dette har vært konkretisert. For å belyse noen av effektene blir det i denne oppgaven undersøkt hva alternative metoder for klassefornyelsen er, hvilke fordeler det er med kontinuerlig klassifisering i forhold til tradisjonell klassifisering, hvilke begrensinger det er for implementering av alternative metoder, og hva som er mulige kostnadsbesparelser. Hvordan kontinuerlig klassing har innvirkning på lisensinnehaver/operatør som leier innretningen til boreprosjekter blir også studert. Med utgangspunkt i mangelfull offentlig informasjon om temaet er resultatene basert på primærdata innhentet fra samtaler med nøkkelpersoner fra både riggselskaper, operatørselskap og klasseselskap. Det teoretiske grunnlaget er hentet fra omfattende litteraturstudier, og mange av faktorene som har blitt studert kan forankres i teorien. Studien belyser effektene på generelt nivå, og overflateberegninger og eksempler gitt av riggselskaper tas utgangspunkt i når innretningene er på kontrakt. Videre er studiet avgrenset til norsk sokkel og DNV GL sitt regelverk. Nytt regelverk har åpnet for bruk av ny teknologi for inspeksjon og testing, og innsamling av sensordata og bruk av dataanalyse for å verifisere tilstanden til utstyr og systemer. Ved å innføre et optimalt og godkjent vedlikeholdsprogram, utviklet med risikobaserte metoder og bruk av tilstandsovervåking, kan en bedre bestemme tilstand på utstyr og systemer. Det vil kontinuerlig utføres inspeksjoner i henhold til tilstand og bruk istedenfor omfattende inspeksjoner og overhalinger hvert femte år. Klassifisering i operasjon gir bedre utnyttelse av riggen og unngåelse av tapte inntekter. Istedenfor en totalundersøkelse av innretningen hvert femte år vil riggeier få bedre oversikt over statusen til utstyr og systemer, og både driften og kostnadene vil bli mer forutsigbar. Når det gjelder kontinuerlig klassifisering kommer det nødvendigvis ikke operatørene til gode. Ekstra arbeid tilknyttet klasseaktiviteter ble hevdet å kunne redusere oppetid i drift, samtidig som enkelte kostnader forskyves over på dem. Sett bort fra indirekte kostnadsbesparelser fra et optimalt vedlikeholdsprogram, tilsier et reelt eksempel fra industrien at omtrent 40 % kunne spares i løpet av de ti første årene for en ny boreinnretning, der kostnadsbesparelsene hovedsakelig er fra tapte inntekter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectindustriell økonominb_NO
dc.subjectklassifiseringnb_NO
dc.subjectflyttbare boreinnretningernb_NO
dc.subjectvedlikeholdsstrateginb_NO
dc.subjectkontraktnb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.subjectasset integrity managementnb_NO
dc.subjectøkonomiske analysernb_NO
dc.titleFlyttbare boreinnretninger - Alternative metoder for klassefornyelsenb_NO
dc.title.alternativeMobile Offshore Drilling Units - Alternative methods for class renewalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1063]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal