Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØglend, Atle
dc.contributor.authorKalager, Fredrik Sandvær
dc.contributor.authorHellen, Thomas
dc.date.accessioned2018-10-03T12:08:22Z
dc.date.available2018-10-03T12:08:22Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2566162
dc.descriptionMaster's thesis in Industrial economicsnb_NO
dc.description.abstractDe siste årene har produksjonsmengden av laks i den norske oppdrettsnæringen nærmest stagnert som følge av MTB-reglementet som ble innført i 2005. Allikevel har produksjonskostnadene steget. Den største prosentvise endringen ses under kostnadsposten ”andre driftskostnader”, som behandlingskostnaden mot lakselus utgjør en betydelig del av. Trenden i norsk havbruk er at oppdretterne i hovedsak fokuserer på de direkte kostnadene forbundet med bekjempelse av lakselus. Det er behov for å styrke kunnskap og forståelse også om de indirekte elementene ved dagens lakselusbekjempelse. Av denne grunn fokuserer denne oppgaven på å avdekke og tallfeste de indirekte kostnadene og vise hvilke kjente og skjulte påvirkninger dette har på oppdretternes driftsresultat. Ved hjelp av en beslutningsmodell utviklet av Inventura AS for strategisk valg av bekjempelsesetoder mot lakselus, er det i denne oppgaven undersøkt og analysert ulike scenarioer for å avdekke de skjulte indirekte kostnadene lakselusen medfører. Det er i hovedsak fokusert på behandlingsdødelighet, sulting av fisk før behandling, og nedklassing i kvalitet som påvirkende faktorer. I tillegg er det undersøkt et scenario med ulike smoltstørrelser for å avdekke hvilken effekt denne faktoren har på driftsresultat og lakseluskostnader. Resultatene viser at totalkostnaden for lakselusbehandlingene utgjør 9,17 kroner per kilo HOG. I simuleringen ble de indirekte kostnadene estimert til 5,27 kroner per kilo. Dette er langt mer enn hva tidligere litteratur vurderer kostnaden til. De direkte kostnadene utgjør mindre enn halvparten av de totale kostnadene og margintap som er tilknyttet bekjempelse av lakselus. Simuleringene viser at produksjonskostnaden per kilo HOG for en 130 grams og en 500 grams smolt er på henholdsvis 40,17 kroner og 38,35 kroner i det undersøkte scenarioet. Selv om postsmolten på 500 gram har en lavere produksjonskostnad, påpekes det at den økonomiske risikoen er større for postsmolt, grunnet høyere beholdningskostnad underveis i produksjonen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectPostsmoltnb_NO
dc.subjectnorsk havbruksnæringnb_NO
dc.subjectlusekostnadernb_NO
dc.subjectlakseoppdrettnb_NO
dc.subjectlakselusnb_NO
dc.subjectindustriell økonominb_NO
dc.subjectakvakulturnb_NO
dc.titleKostnader knyttet til behandling mot lakselus i norsk havbruksnæringnb_NO
dc.title.alternativeTotal cost of sea lice treatment in the Norwegian aquaculturenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1140]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal