Show simple item record

dc.contributor.advisorKristoffersen, Margareth
dc.contributor.authorLindland, Asbjørn
dc.date.accessioned2018-10-31T07:39:53Z
dc.date.available2018-10-31T07:39:53Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570264
dc.descriptionMaster's thesis in Relational treatmentnb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Brukermedvirkning i psykiatrisk helsevern er et viktig satsningsområde for norsk helsepolitikk. Hensikt: Studiens mål var å utvikle kunnskap om hvordan miljøterapeutene praktiserte brukermedvirkning i det daglige på en bestemt ungdomspsykiatrisk sengepost. Hensikten var å beskrive hvordan miljøterapeutene praktiserte brukermedvirkning i det daglige. Metode: Forskningsdesign var kvalitativ med et fokusgruppeintervju som datainnsamlingsmetode. Informantene var 5 miljøterapeuter fra en ungdomspsykiatrisk sengepost. Data ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Resultater: Resultatene ble formulert som fire hovedtema: Forutsetninger hos ungdommer for å praktisere brukermedvirkning, organisatoriske rammer for å praktisere brukermedvirkning, gode relasjoner bidrar til brukermedvirkning og forutsetninger hos personal for å praktisere brukermedvirkning. Konklusjonen: Studien konkluderer med at praktisering av brukermedvirkning kunne med fordel vært bedre implementert organisatorisk i sengeposten, særlig relatert til ungdommers deltakelse på teammøter og i arbeid med deres behandlingsplan. Tidspress i sengeposten og holdninger i de ulike behandlingsteamene medfører at det kan være utfordrende å involvere alle ungdommene aktivt i brukermedvirkning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HV/2018;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjecthelse- og sosialfagnb_NO
dc.subjectbrukermedvirkningnb_NO
dc.subjectpsykiatrisk sengepost for ungdomnb_NO
dc.subjectrelasjonsbehandlingnb_NO
dc.subjectmiljøterapeutnb_NO
dc.subjectmental helsenb_NO
dc.subjectbarnepsykiatrinb_NO
dc.titleUngdommer på psykiatrisk sengepost og brukermedvirkningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [1282]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal