Show simple item record

dc.contributor.authorSevic, Aleksandra
dc.contributor.authorHashemi, Neda S.
dc.contributor.authorThørrisen, Mikkel Magnus
dc.contributor.authorAas, Randi Wågø
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-04-08T09:15:56Z
dc.date.available2019-04-08T09:15:56Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.citationSevic, A., Hashemi, Neda, S., Thørrisen, M.M., et al. (2019) Alkoholbruk og alkoholkultur i en industrivirksomhet på Vestlandet. En case- rapport fra forskningsprosjektet WIRUSStavanger: Rapporter fra Universitetet i Stavanger, 80nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-7644-846-7
dc.identifier.issn0806-7031
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2593666
dc.description.abstractBakgrunn: WIRUS er et nasjonalt forskningsprosjekt om alkohol, arbeidsliv, sykefravær, sykenærvær og arbeidsplassbaserte intervensjoner. Prosjektet består av flere delstudier. Én av disse er en screeningstudie der ansatte i ulike virksomheter, på tvers av sektorer og bransjer, svarer på et spørreskjema som handler om bl.a. alkoholbruk, holdninger til arbeidsrelatert alkoholbruk og forventninger til virkninger av alkoholbruk. Én av virksomhetene som deltar i WIRUS er en industrivirksomhet på Vestlandet. I denne rapporten presenteres resultater fra spørreundersøkelsen i denne virksomheten. Målet med denne rapporten er å beskrive alkoholbruk, holdninger til arbeidsrelatert alkoholbruk og forventninger til virkninger av alkoholbruk blant ansatte i virksomheten. Virksomhetens resultater sammenliknes med de øvrige virksomhetene i WIRUS, og også resultater fra en tidligere utført befolkningsstudie i Norge. Rapporten kan brukes som et kunnskapsgrunnlag for arbeid med alkoholpolicy på arbeidsplassen, og for situasjoner i gråsonen mellom jobb og fritid. Resultatene viser (a) at denne virksomhetens ansatte rapporterer i gjennomsnitt et høyere alkoholforbruk enn ansatte i de øvrige virksomhetene i WIRUS (5,6 mot 3,9 av 40), (b) at forekomsten av risikofylt alkoholforbruk blant de ansatte er høyere i virksomheten (23,1 %) enn hva som er funnet i de øvrige WIRUS-virksomhetene (11,5 %), og hva tidligere forskning har funnet i den generelle norske befolkningen (16,9 %), (c) at virksomhetens ansatte har tilsvarende holdninger til arbeidsrelatert alkoholbruk som ansatte i de øvrige WIRUS-virksomhetene (2,2 mot 2,1 av 4), (d) at virksomhetens ansatte har noe mer positive forventninger til virkninger av alkoholbruk enn ansatte i de øvrige WIRUS-virksomhetene (2,0 mot 1,7 av 4), og (e) at det i denne virksomheten, i likhet med de øvrige WIRUS-virksomhetene, var sammenhenger som tyder på at ansatte som har et høyt alkoholbruk også har mer positive holdninger og forventninger til alkoholbruk sammenliknet med ansatte som har et lavere alkoholbruk.Implikasjoner: Arbeidsplassen, støttet av bedriftshelsetjenesten, har en svært viktig rolle i et helsefremmende og forebyggende arbeid overfor ansatte. I henhold til retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon, vil majoriteten av de ansatte i virksomheten være i målgruppen for alkoholrelatert helsefremmende arbeid, mens om lag 2 av 10 ansatte vil kunne være i målgruppen for mer målrettede tiltak med sikte på reduksjon av risikofylt alkoholbruk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStavanger: Universitetet i Stavangernb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapporter fra Universitetet i Stavanger;80
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectalkoholbruknb_NO
dc.subjectWIRUSnb_NO
dc.subjectalkoholnb_NO
dc.subjectalkoholbruk i arbeidslivetnb_NO
dc.subjectbedriftshelsetjenestenb_NO
dc.subjectfolkehelsenb_NO
dc.subjectsykefraværnb_NO
dc.subjectsykenærværnb_NO
dc.titleAlkoholbruk og alkoholkultur i en industrivirksomhet på Vestlandet. En case- rapport fra forskningsprosjektet WIRUSnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal