Show simple item record

dc.contributor.advisorEskeland, Arild
dc.contributor.authorSkarveit, Stina
dc.contributor.authorUv, Marianne
dc.date.accessioned2019-07-12T10:58:13Z
dc.date.available2019-07-12T10:58:13Z
dc.date.issued2019-04-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2605128
dc.descriptionMaster's thesis in Nursing sciencenb_NO
dc.description.abstractHelse Vest hadde den høyeste prevalensen i Norge av alvorlige skader med 15% i 2018. Som anestesisykepleiestudenter opplever vi at det er lite fokus på traumebehandling generelt i anestesiavdelingen og ved nyansettelse. Hensikten med studien var å kartlegge anestesisykepleiers vurdering av egen kompetanse under traumemottak i traumeteam, samt undersøke om de tiltak som er igangsatt av SUS fremmer kompetanseutvikling blant anestesisykepleierne. Dette sett ut ifra: Benners modell og Skaus modell, nasjonale anbefalinger for anestesiologisk praksis, Nasjonal traumeplan, lokal traumemanual og tidligere forskning. Vi ønsket å bidra til kvalitetssikring av anestesisykepleiers deltagelse i traumemottak. Studien er en kvantitativ tversnittstudie, med selvutviklet spørreskjema. Data ble analysert med SPSS til deskriptiv statistikk, vi brukte: Gjennomsnitt, standardavvik, 95% konfidensintervall, prosent, frekvens og Cronbach´s alpha > 0,7. Populasjonen var anestesisykepleiere ansatt ved Stavanger Universitetssjukehus. Svarprosenten var 78,7% (n=59). Fire kompetanseaspekt ble identifisert ut fra litteratur: Teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter, personlig kompetanse og kompetanseutviklende tiltak. Herunder ble ti kompetansepunkter identifisert basert på relevant forskning, lokale og nasjonale anbefalinger. Deskriptiv statistikk viste varierende kompetansenivå innunder kompetanseaspektene. Oppsummert viser resultatene at anestesisykepleierne ved Stavanger Universitetssjukehus vurderer sin kompetanse som god i forhold til traumemottak, men det er identifisert flere forbedringsbehov. Studien viser også at utbyttet av de kompetanseutviklende tiltakene ved Stavanger Universitetssjukehus er moderat, og det er liten deltagelse i forbindelse med både kurs og debrifing. Dette gjenspeiler at det er et behov for et økt fokus på anestesisykepleiers kompetanseutvikling ved deltagelse i traumemottak, særskilt som nyansatt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HV/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjecthelse- og sosialfagnb_NO
dc.subjectspesialsykepleienb_NO
dc.subjecttraumemottaknb_NO
dc.subjecttraumeteamnb_NO
dc.subjectkompetansenb_NO
dc.subjectkompetanseutviklingnb_NO
dc.subjectanestesisykepleienb_NO
dc.titleEn studie om anestesisykepleiers egen vurdering av kompetanse i traumemottak og deres utbytte av igangsatte kompetanseutviklende tiltak ved Stavanger Universitetssjukehusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [1082]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal