Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDyrstad, Dagrunn Nåden
dc.contributor.authorAsk, Anders
dc.date.accessioned2019-07-12T11:27:13Z
dc.date.available2019-07-12T11:27:13Z
dc.date.issued2019-04-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2605142
dc.descriptionMaster's thesis in Nursing sciencesnb_NO
dc.description.abstractStudien har tatt sikte på å se nærmere på intensivsykepleieres opplevelser av stressmomenter i arbeidsdagen ved intensivavdeling. Bakgrunn for dette er selverfarte opplevelser hvor intensivsykepleiekollegaer opplever høy arbeidsbelastning, stress og utbrenthet, samt ønske om å finne seg ny jobb. Dette er særskilt aktuelt fordi intensivsykepleiere også er en mangelvare ved norske sykehus i dag. Dersom det er en reell situasjon med høyt frafall fra intensivavdelinger og rekrutteringen er utilstrekkelig, kan vi gå en lite bærekraftig fremtid i vente med tanke på intensivsykepleiere ved intensivavdelinger. Studiens hensikt var å identifisere intensivsykepleieres erfaringer med stressmomenter i arbeidshverdagen, samt forslag til konkrete tiltak som kan iverksettes ved intensivavdelinger. Det ble benyttet en kvalitativ tilnærming og gjennomført to fokusgruppe-intervjuer ved to ulike intensivavdelinger. Funnene viste at intensivsykepleierne beskrev flere stressmomenter i sin hverdag, som lav bemanning, full avdeling og opplevelser av uetisk behandling. Informantene kom med uttaler om positive momenter, som å snakke ut om situasjoner, arbeide i team, og støtte hverandre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HV/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjecthelse- og sosialfagnb_NO
dc.subjectintensivsykepleiernb_NO
dc.subjectstressmomenternb_NO
dc.subjectintensivavdelingnb_NO
dc.subjectspesialsykepleienb_NO
dc.titleStressmomenter i intensivsykepleierens arbeidsdag ved intensivavdelingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal