Show simple item record

dc.contributor.authorNærøy, Arne Johan
dc.coverage.spatialRogalandnb_NO
dc.date.accessioned2019-11-12T11:53:07Z
dc.date.available2019-11-12T11:53:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627913
dc.descriptionOppdragsgiver: Arkeologisk museumnb_NO
dc.description.abstract1. Metalldetektorsøking utført av frivillige har ført til at et stort antall gjenstander av metall fra forhistorisk tid og middelalder har blitt levert inn til Arkeologisk museum og Rogaland fylkeskommune. Dette har bidratt til å øke kunnskapen om bosetning i bronse-, jern- og middelalder i Rogaland. 2. Funnenes representativitiet er karakterisert av geografisk skjevhet på grunn av varierende leteaktivitet som primært skyldes tilgang på letearealer, men også påvirket av metalldetektorsøkernes bosted. 3. Metalldetektorsøking har gitt funn av både unike gjenstander og «massemateriale». Det er funnet et stort antall spenner, vektlodd, spinnehjul og mynter. Koniske spenner fra merovingertid og såkalte «limoges» beslag produsert i Limoges i Frankrike i middelalderen, er eksempel på sjeldne gjenstandstyper for Rogaland og dermed for samlingene ved Arkeologisk museum. 4. Det er blitt gjennomført mer eller mindre systematiske undersøkelser av areal i et stort omfang i områder som normalt ikke ville vært gjenstand for arkeologisk registrerings- eller utgravningsvirksomhet. Primært dreier dette seg om oppdyrkete arealer. 5. Metallsøkingen har i all hovedsak foregått innenfor rammen av gjeldende regelverk. Aktiviteten har vært preget av samarbeid mellom metallsøkermiljøet, fylkeskommunen og Arkeologisk museum. 6. Det er viktig i fellesskap kontinuerlig å arbeide for en praksis i tråd med gjeldende lov og regelverk for å sikre en god forvaltning av automatisk fredete løse og faste kulturminner. I denne sammenhengen er det grunn til å understreke det store ansvaret metallsøkerne påtar seg når det gjelder å ivareta våre løse kulturminner på best mulig måte. 7. Den store mengden innleverte funn har ført til at det har oppstått restanser i konservering og katalogisering ved Arkeologisk museum. Om lag halvparten av de nær 700 funnene er pr. juni 2019 ikke ferdig behandlet. 8. Funnmaterialet vurderes til å ha et høyt forsknings- og formidlingspotensial. Deler av materialet er allerede integrert i eksisterende utstillinger i tillegg til at Arkeologisk museum har hatt en utstilling av metallsøkerfunn stående siden 2014. Det er også publiserte artikler om funnsted samt presentasjoner av enkeltfunn. Planlegging av ny forskning på dette materialet pågår også.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Stavanger: Arkeologisk museumnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2019/10
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectmetalldetektorsøknb_NO
dc.subjectRogalandnb_NO
dc.subjectmetallsøkerfunnnb_NO
dc.titleMetallsøkerfunn i Rogaland 2003-2018 : Rapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal