Show simple item record

dc.contributor.advisorSteen, Riana
dc.contributor.authorHansen, Jeannett
dc.date.accessioned2019-11-14T09:16:16Z
dc.date.available2019-11-14T09:16:16Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628446
dc.descriptionMaster's thesis in Risk Management and Societal Safetynb_NO
dc.description.abstractPå bakgrunn av dagens risikobilde i det norske samfunnet så har digitalisering og teknologisk utvikling resultert i en økende sårbarhet i bank og finans. Faren for at cyberangrep skal treffe norske banker og deres kunder har økt, noe som danner det tematiske grunnlaget for denne studien. Hensikten med oppgaven er å vurdere SpareBank 1 SR-Bank sin tilnærming til sikkerhetskultur og evne til motstandsdyktighet. Problemstillingen som er gjeldende for oppgaven er som følger: «Hvordan kan en bank som en organisasjon beskytte sine kunder mot cyberangrep?» For å besvare denne problemstillingen har to forskningsspørsmål blitt diskutert: (1) Hva kjennetegner en resilient cybersikkerhetskultur i bank, og (2) på hvilken måte kan banker arbeide for å imøtekomme kundenes interesser med tanke på behov for beskyttelse. Denne diskusjonen er basert på teori om sikkerhetskultur og resilience engineering som danner det teoretiske grunnlaget for videre diskusjon. Gjennom en spørreundersøkelse om bankkunders forventinger til norske banker, en dokumentanalyse om relevante nasjonale og internasjonale rapportert og 12 dybdeintervjuer i SpareBank 1 SR-Bank så det blitt etablert et empirisk grunnlag for diskusjon. Analysen viser at SpareBank 1 SR-Bank har en tilstedeværende sikkerhetskultur som danner rammene for muligheten til å danne en form for motstandsdyktighet i henhold til cyberangrep. Analysen viser videre at SpareBank 1 SR-Bank på mange måter oppnådd en viss form for motstandsdyktighet gjennom å tilfredsstille krav til teorien om resilience engineering. Konklusjonen brukes til å besvare problemstillingen som viser at bruk av sikkerhetskultur og resilience engineering samtidig som banker tar hensyn til de lovverk og anbefalinger som foreligger, så er det mulig å opprette en viss form for beskyttelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectsamfunnssikkerhetnb_NO
dc.subjectcyberangrepnb_NO
dc.subjectrisikonb_NO
dc.subjectresiliensnb_NO
dc.titleCyberangrep i bank og finansnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (TN-IØRP) [818]
    Masteroppgaver i Byutvikling og urban design / Masteroppgaver i Offshore technology : risk management / Masteroppgaver i Risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal