Show simple item record

dc.contributor.advisorKuran, Christian
dc.contributor.authorStykket, Anna Christine
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-11-18T09:02:05Z
dc.date.available2019-11-18T09:02:05Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628893
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetynb_NO
dc.description.abstractKlimaendringer truer matsikkerheten i Norge og internasjonalt gjennom økende intensitet og omfang på ekstremvær og generelt endrede vekstvilkår. Norge er avhengig av at det globale matsystemet fungerer for å kunne ivareta matsikkerheten. Det er ikke tilstrekkelig å bare øke innlandsproduksjonen om en krise skulle oppstå internasjonalt. Hvis gjennomsnittstemperaturen øker med mer enn 1,5 grad vil det få store konsekvenser for matproduksjonen og dette bør vi begynne å forberede oss på. Regjeringen har iverksatt planer for å kutte utslippene av CO2, men vi trenger også å iverksette tiltak for et klimatilpasset jordbruk. Dagens jordbruk er ikke tilstrekkelig tilpasset dagens forhold, og står enda dårligere rustet til å takle fremtidens forhold. De tiltakene som kom frem gjennom dokumentanalysen og ekspert intervjuer var: Overvåkning, omlegging av jordbruket og kostholdsendring. En kombinasjon av disse tiltakene vil kunne være med på å redusere sårbarheten i matsystemet. Beslutningskonflikter kan hindre at tiltakene blir gjennomført og det vil kreves en felles global risikopersepsjon for at risikokommunikasjonen skal føre til forpliktende beslutninger. Samfunnssikkerhets planlegging bør inkludere en tilpassing av avtaleverk og lovverk, for å løse globale matsystems kriser. Kunnskapsdeling og forskning bør prioriteres for å skape minst mulig aleatorisk usikkerhet. Reduksjon av usikkerhet rundt hvordan og hvorfor klimaendringer truer matsikkerheten, gir bedre grunnlag for gode beslutninger. Risiko og sårbarhetsanalyser gir gode evalueringer for beredskapsplaner som ivaretar fremtidens matsikkerhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;
dc.subjectsamfunnssikkerhetnb_NO
dc.subjectklimaendringernb_NO
dc.titleMatsikkerhet i lys av klimaendringernb_NO
dc.title.alternativeFood security enlightened by climate changenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (TN-IØRP) [822]
    Masteroppgaver i Byutvikling og urban design / Masteroppgaver i Offshore technology : risk management / Masteroppgaver i Risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record