Show simple item record

dc.contributor.authorRedmond, James
dc.coverage.spatialRogaland, Sandnesnb_NO
dc.date.accessioned2020-03-13T13:17:37Z
dc.date.available2020-03-13T13:17:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2646763
dc.descriptionOppdragsgiver: Riksantikvarennb_NO
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives resultatene fra den arkeologiske undersøkelsen av en gravrøys (id 34631) på Foss Vatne gnr. 10, bnr. 1, Sandnes kommune. Undersøkelsen ble gjennomført av Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger (UiS) i tidsrommet 29.07.2019-09.08.2019, av et arbeidslag bestående av tre arkeologer. Gravrøysen var skadet av flere inngrep i moderne tid. Undersøkelsen ble gjennomført etter anmodning fra Riksantikvaren på bakgrunn av skader påført i tidsrommet 2017/2018. I dette tilfellet hadde matjordslaget, og det øverste sjiktet av undergrunnen rundt den gjenværende delen av røysen, blitt fjernet. Riksantikvaren vurderte skadeomfanget som så store at det ikke var mulig å bevare gravminnet. En undersøkelse ble derfor igangsatt for å sikre det vitenskapelige kildematerialet for ettertiden. Ettersom store endringer av terrenget rundt røysen hadde fjernet mulighetene for å finne omkringliggende arkeologiske strukturer, ble kun den gjenværende delen av røysen undersøkt. Røysrestens tilstand og plassering ført til at den var svært ustabil. På grunn av muligheten for at den kunne rase ut under arbeidsprosessen ble det bestemt å grave den for hånd. Røysresten ble delt inn i to tilnærmet like store deler som ble gravd etappevis. Under utgravingen ble de forskjellige steinlagene, og de marginale restene av den opprinnelige markoverflaten, fjernet systematisk ned til steril undergrunn. Ved undersøkelsen ble det funnet av tre avslag av flint. Disse stammer høys sannsynlig fra samme flintknoll/kilde og en har tydelige bruksspor. Det ble ikke funnet beinmateriale eller gjenstander som tradisjonelt forbindes med begravelser. Til tross for dette tilsier både form, oppbygning og beliggenheten i landskapet at id. 34631 er rester etter en gravrøys. Ett hasselnøttskall fra overflaten under røysen er 14Cdatert til romertid, 1850 ± 30 ukal., mens forkullede kvister fra fyllmassen høyere oppe i røysen (under Steinlag 1) er datert til yngre jernalder, 1120 ± 30 ukal. På bakgrunn disse dateringsresultatene har røysen trolig blitt anlagt i tidsrommet romertid - vikingtid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Stavanger: Arkeologisk museumnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2020/05
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectgravrøysnb_NO
dc.subjectjernalderennb_NO
dc.titleArkeologisk undersøkelse av en gravrøys fra jernalder (id 34631) : Foss Vatne gnr. 10, bnr. 1, Sandnes kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal