Show simple item record

dc.contributor.authorJore, Sissel H.
dc.contributor.authorKruke, Bjørn Ivar
dc.contributor.authorOlsen, Odd Einar
dc.date.accessioned2020-05-07T07:43:32Z
dc.date.available2020-05-07T07:43:32Z
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.citationJore, S.H., Kruke, B.I., Olsen, O.E. (2020) Vurdering av konsekvenser ved etablering av ytre perimeter rundt nytt regjeringskvartal, Rapport nr. 86. Rapporter fra Universitetet i Stavanger,en_US
dc.identifier.isbn978-82-7644-897-9
dc.identifier.issn0806-7031
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2653567
dc.description.abstractSammendrag I forbindelse med bygging av nytt regjeringskvartal skal det etableres et ytre perimeter med ca. 75 meters avstand til bygningene i kvartalet som skal huse departementsfunksjoner og Statsministerens kontor. Perimeteret skal ha til hensikt å hindre at kjøretøybårne trusler får tilgang i nærheten av bygningene. Perimeteret vil bestå av ulike typer sikringstiltak slik som pullerter på tvers av gateløp, bemannede og ubemannede adgangspunkter/-kontrollposter, kameraovervåking og andre teknologiske virkemidler, skiltgjenkjenning, samt kontroll av uautoriserte kjøretøy ved et eksternt kontrollsenter. Disse tiltakene vil ha konsekvenser for de som arbeider i regjeringskvartalet, gående og syklende som skal ha full tilgang til området, og de ca. 340 private virksomhetene med ca. 5500 ansatte som vil befinne seg innen perimetersikringen. Disse tiltakene kan også komme til å skape en presedens og en forventing om hvordan man skal sikre andre offentlige rom eller arbeidsplasser i Oslo og i landet forøvrig. Hensikten med denne rapporten har vært å utrede konsekvensene av perimetersikringen rundt regjeringskvartalet. Rapporten er basert på et arbeidsseminar hvor representanter med ulike perspektiv på sikring av det nye regjeringskvartalet deltok, samt tidligere forsking og utredninger som forskergruppen ved UiS har deltatt i. To problemstillinger drøftes i rapporten: • Hvilke konsekvenser vil perimetersikring av regjeringskvartalet medføre for samfunnet som helhet, for de som har sitt arbeidsted innenfor regjeringskvartal-området, for personer som oppholder seg i området, forbipasserende og nærliggende virksomheter og næringsliv? • Hvilke utfordringer er det knyttet til den vedtatte perimetersikring av regjeringskvartalet, og hvordan kan man innføre sikring som støtter opp under de verdiene man prøver å beskytte (frihet, demokrati, et åpent samfunn)? Regjeringen fremholder sikkerhet, åpenhet og effektivitet som viktige verdier som skal ivaretas i prosjektet. Det er imidlertid umulig å tilfredsstille alle disse kravene fullt ut samtidig. Det vil si at man står ovenfor verdibaserte dilemmaer. Det foreligger heller ikke tilstrekkelig informasjon om hvordan de endelige sikringstiltakene vil se ut til at man kan foreta entydige konklusjoner. Vi har derfor valgt å strukturere rapporten rundt dilemmaer som beslutningstakerne må ta stilling til i prosjektet. Rapporten konkluderer med at perimetersikringen vil påvirke samfunnet på flere måter og nivåer, og det foreligger mange ulike dilemma mellom sikkerhet og andre verdier jf. tabellen under. Dimensjoneringen og design av sikringstiltakene vil påvirke fordeler og ulemper perimeteret vil ha for regjeringskvartalet som arbeidsplass, som del av et bysenter, som referanseobjekt og som et symbol. Feilslåtte tiltak kan komme til å være i konflikt med gjeldende lovgivning og føre til en samfunnsutvikling som ikke er ønsket. De valgene man gjør i forhold til perimetersikringen i regjeringskvartalet representerer fremtidige verdivalg. I en slik prosess bør man forvente at ulike interessegrupper inviteres til å delta. Man må være oppmerksom på at perimetersikringen kan være et av mange små skritt mot store samfunnsendringer som ingen vil ha.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStavanger: Universitetet i Stavangeren_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter fra Universitetet i Stavanger;86
dc.subjectsamfunnssikkerheten_US
dc.subjectregjeringskvartaleten_US
dc.titleVurdering av konsekvenser ved etablering av ytre perimeter rundt nytt regjeringskvartalen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record