Show simple item record

dc.contributor.advisorStene, Lillian Katarina
dc.contributor.authorPalmer, Andreas
dc.date.accessioned2020-08-03T07:48:37Z
dc.date.available2020-08-03T07:48:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670604
dc.descriptionMaster's thesis in Risk and safety managementen_US
dc.description.abstractPolitiet er gitt rollen som den sentrale aktøren i sivilsamfunnets beredskap, og vil ha en viktig funksjon når en krise inntreffer. Politimesterens operative stab vil overta ledelses- og koordineringsansvaret når den ordinære linjeledelsen ikke lenger er tilstrekkelig, og må derfor være rustet til å håndtere kriser til enhver tid. Formålet med oppgaven er å belyse hvordan operativ stab i Øst politidistrikt er rustet til å håndtere en krise, hvilke forbedringspunkter som finnes og hvordan operativ stab på best mulig måte kan tre inn som en effektiv kriseledelse. Oppgaven har fokus på organisering, kompetanse, beslutningsprosesser og rammebetingelser, og søker å gi svar på følgende problemstilling: "Hvordan er operativ stab i Øst politidistrikt rustet til å håndtere en krise?" Dette er en erfaringsbasert masteroppgave, og den er gjennomført som en kvalitativ studie med dybdeintervjuer av et utvalg respondenter som er en del av, eller samhandler med, operativ stab. Informantene ble valgt ut fra deres plassering i organisasjonene, samt tilknytning og erfaring med stabsarbeid. Studien viste at operativ stab i Øst politidistrikt er relativt fersk, men består av personer med høy kompetanse innenfor sine fagområder. Stabens organisering fraviker noe fra de nasjonale retningslinjene, men har likevel fungert tilfredsstillende takket være god arbeidsmetodikk og ledelse som har blitt utviklet over tid. Beslutningsprosessene i operativ stab er gode, men kan ta for lang tid, og kommuniseres ikke godt nok ut i organisasjonen. Operativ stab i Øst politidistrikt er godt rustet for å håndtere en oppdukkende krise. Det er behov for å fokusere ytterligere på kompetanseheving innen stabsarbeid, samt kommunikasjon internt i organisasjonen. Beslutningsprosessene har blitt bedre, men det bør fokuseres på å gjøre disse raskere. Tidligere hendelser og øvelser har vist at stabssjef på en god måte har tatt lederrollen, og fått på plass en velfungerende arbeidsmetodikk for staben. Krisehåndteringen vil likevel kunne preges av at det ikke er noen beredskapsordning for stabsmedlemmene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectrisikostyringen_US
dc.subjectsikkerhetsledelseen_US
dc.subjectkriseledelseen_US
dc.subjectkrisehåndteringen_US
dc.subjectberedskapen_US
dc.subjectbeslutningstakingen_US
dc.subjectorganisatorisk læringen_US
dc.subjectstabsarbeiden_US
dc.subjectsamhandlingen_US
dc.titleKrisehåndtering i politieten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1221]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal