Show simple item record

dc.contributor.advisorNesvåg, Sverre Martin
dc.contributor.authorFossmark, Jeanette Litlatun
dc.date.accessioned2020-09-08T13:45:15Z
dc.date.available2020-09-08T13:45:15Z
dc.date.issued2020-06-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2676938
dc.descriptionMaster's thesis in Mental health and addiction issuesen_US
dc.description.abstractSAMMENDRAG Masteroppgaven omhandler opplevelse av autonomi i situasjoner med alvorlig rusmiddelavhengighet. Målet med studien er å utvikle kunnskap om autonomi opp mot forståelsen av avhengighet og se på hvilke måter alvorlig rusmiddelavhengighet påvirker evnen til å ivareta egen autonomi og til å ta adekvate og rasjonelle valg. Alvorlig rusmiddelavhengighet fører ofte til alvorlige negative konsekvenser for den avhengige, allikevel kan det være svært vanskelig å slutte å bruke rusmidler. Studien vil kunne tilføre kunnskap om avhengighet i en stadig aktiv fagpolitisk debatt om rusmiddelavhengiges rettsposisjon og hvordan samfunnet skal respondere på den. For å få kunnskap om dette har jeg valgt kvalitativ metode og semi-strukturerte intervjuer av åtte personer, det vil si fire par fagpersoner/ brukere som har hatt en relasjon i en situasjon hvor spørsmålet om autonomi har blitt satt på spissen ved at bruk av tvang har blitt vurdert. Situasjoner som oppstår mellom fagperson og bruker i forbindelse med vurdering av tvang, er situasjoner som setter søkelys på hvordan autonomi oppleves og forstås, både fra fagpersons og brukers perspektiv. Gjennom at både fagperson og bruker intervjues får vi data fra situasjoner hvor dette ikke bare er opplevd og tenkt på men også italesatt. Resultatene viser at både fagpersoner og brukere beskrev at autonomien var sterkt begrenset på tidspunktet for vurdering av tvang. Det var imidlertid ikke bare rusmiddelavhengigheten som var årsak til den begrensede autonomien, men konsekvensene rusmiddelavhengigheten har for alle levekårsområder. Det er altså den totale livssituasjonen som følge av rusmiddelavhengighet som reduserer autonomien; rusmiddelavhengigheten, fysiske og psykiske helseutfordringer, stigmatisering, marginalisering, bosituasjon, nettverk, økonomi og manglende aktivitet. Særlig ser det ut til at alvorlige psykiske lidelser og plager også bidrar til redusert autonomi i slike situasjoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HV/2020;
dc.subjectautonomien_US
dc.subjecthelse - og sosialfagen_US
dc.subjectrusmiddelavhengigheten_US
dc.subjectrusen_US
dc.subjectpsykisk helsearbeiden_US
dc.subjectspesialsykepleieen_US
dc.title«Mange som ruser seg sier hver dag at i dag slutter jeg, men så fortsetter de selv om de ikke vil» Opplevelse av autonomi i situasjoner med alvorlig rusmiddelavhengigheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [761]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record