Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØglend, Atle
dc.contributor.authorSellathurai, Senthalan
dc.date.accessioned2020-10-20T12:54:54Z
dc.date.available2020-10-20T12:54:54Z
dc.date.issued2020-07-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683935
dc.descriptionMaster's thesis in industrial economyen_US
dc.description.abstractByggebransjen har lenge prøvd å gjøre noe med produktivitetsnedgangen den har vært vitne til. Derfor har man nå introdusert bransjen til forbedringsprosesser som BIM og Lean Construction. Av den grunn er det ønskelig i denne oppgaven å utforske implementering av disse prosessene i byggebransjen. Oppgaven skal derfor forsøke å besvare følgende problemstilling: Utfordringer og muligheter ved implementering av BIM og Lean i byggeprosjekter. For å kunne besvare problemstillingen på en systematisk måte, har det blitt valgt å diskutere 4 forskningsspørsmål: • Hva er premissene for implementering av BIM og Lean? • Hva er premissene for at 4D-BIM skal bli benyttet mer aktivt, og hvilke fordeler gir det? • Hva er premissene for å taktplanlegge grunn- og betongarbeid, og hvilke fordeler gir det? • Hvordan benyttes BIM og Lean om hverandre, og hvilke fordeler gir det? For å kunne besvare disse spørsmålene har det blitt gjort en litteraturstudie og gjennomført syv kvalitative intervjuer. Intervjuobjektene er innehavere av ulike roller i to forskjellige byggeprosjekter, SUS2023 i Stavanger og Livsvitenskapsbygget i Oslo, både på entreprenørsiden, prosjekteringssiden og på byggherresiden. Resultatene i oppgaven er derfor basert på en litteraturstudie og disse syv intervjuene. BIM har nå lenge vært brukt blant aktører i byggebransjen, og beskrives som et paradigmeskift i bransjen. Verktøyet brukes i en økende grad og man begynner nå å ta i bruk flere dimensjoner av modellene. 4D-BIM gir muligheten til å digitalisere fremdriftsplaner som kan øke dens transparens ved hjelp av visualisering. Lean er et konsept som stammer ifra bilindustrien og TPS. Denne filosofien har nå blitt introdusert i byggebransjen ved navnet Lean Construction. Lean har et formål om å forbedre samarbeid, oppnå flyt og redusere sløsing. Dermed ønskes denne filosofien å implementeres i byggebransjen med et formål om å effektivisere bransjen. BIM og Lean er altså to separate initiativ som ikke er avhengige av hverandre. Vi ser derimot at ved å implementere de samtidig, så kan man oppnå synergier som kan være med på å ytterligere forbedre informasjonshåndteringen og samarbeidet i byggeprosjektene. Prosjektene som har blitt valgt å gå i dybden på i denne oppgaven er begge i tidligfase, det vil si at de er i grunn- eller betongarbeidet. Det har gjennom intervjuene vist seg at det er flere uforutsette ting som kan oppstå i denne fasen av et prosjekt. Dermed vil det være utfordrende å få til en taktplanlegging av fremdriften. Det krever at man er systematiske og strukturerte. Planleggingen kan øke i kvalitet ved å benytte seg av Last Planner System. I tillegg kan BIM benyttes for å visualisere og sørge for at aktiviteter blir enklere å forstå og for å minske variasjon i arbeidet. Det viser seg at det i dag er krevende å holde en 4D-modell vedlike gjennom hele prosjektet. Fremdriftsplaner blir laget av anleggsledere, mens 4D-simuleringer blir laget av BIM-koordinatorer, følgelig vil det være både tid- og ressurskrevende å holde modellen vedlike. Av den grunn har 4D-modelen kun blitt benyttet ved noen anledninger for å kunne støtte opp i bestemmelser av byggerekkefølge og planlegging av rigg og drift. Ved implementering av BIM og Lean vil det oppstå synergier som kan være med på å effektivisere et byggeprosjekt. Synergier som tidlig involvering av aktører, visualisering og økt samarbeid er observert i begge prosjektene. Derimot så har man ikke opplevd en større fleksibilitet eller en nevneverdig reduksjon av inventar i prosjektene. For å få til en vellykket implementering av BIM og Lean må man høste gode erfaringer slik at aktører på alle nivåer i byggebransjen ønsker å benytte seg av både metoden og verktøyet. Erfaringer henger godt sammen med kunnskapen man har til prosessene. Man må få til en bottom-up-bevegelse som er engasjement, motivasjon og vilje. Hvis deltakerne forstår fordelene og formålet med å benytte seg av prosessene, ønsker de også å gjøre det. Gjennom oppgaven kommer det frem flere muligheter og utfordringer ved implementeringen av BIM og Lean. Man ser derimot at det ligger mye verdi i mulighetene som gjør at det er ønskelig å benytte seg av BIM som verktøy og Lean som metodikk i de overnevnte prosjektene og i fremtidige byggeprosjekter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subject4D-BIMen_US
dc.subjectLast Planner® Systemen_US
dc.subjectindustriell økonomien_US
dc.subjectindustrial economicsen_US
dc.subjectlean constructionen_US
dc.titleUtfordringer og muligheter ved implementering av BIM og Lean i byggeprosjekteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1065]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal