Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSæther, Øyunn Wathne
dc.contributor.authorMooney, Dawn Elise
dc.coverage.spatialRogaland, Finnøyen_US
dc.date.accessioned2021-03-12T12:26:56Z
dc.date.available2021-03-12T12:26:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2733166
dc.descriptionOppdragsgiver: Dickinson Group ASen_US
dc.description.abstractRapporten presenterer resultatene fra utgravningen av kokegropfeltet id. 132197 på Hauskje, gnr. 125, bnr. 136, i tettstedet Judaberg som ligger i tidligere Finnøy kommune i Rogaland (før kommunesammenslåingen i 2020). Undersøkelsen ble utført i tidsrommet 14. til 17. august 2018 av Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger i forbindelse med omregulering av Judaberg sentrum til areal for boligbygging. Tiltakshaver var Dickinson Group AS. I løpet av undersøkelsen ble det påvist 38 strukturer innenfor et område på 242,5 m2. 12 av de 38 strukturene ble avskrevet som natur, mens én grop var moderne. Det ble tatt ut og sendt prøver til datering fra alle strukturene som viste seg å være av arkeologisk interesse (til sammen 24 prøver). Kokegropfeltet ble i all hovedsak datert til romertid, med noen dateringer i overgangen førromersk jernalder – romertid samt en datering i overgangen mellom romertid og folkevandringstid, og en datering i overgangen mellom merovingertid og vikingtid. Resultatene indikerer sammen med tidligere funn at i århundrene etter år 0 samlet mennesker seg på Judaberg i sosiale, rituelle eller kanskje også politiske sammenhenger.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Stavanger, Arkeologisk museumen_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2020/28
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologien_US
dc.subjectHauskjeen_US
dc.subjectFinnøyen_US
dc.subjectRogalanden_US
dc.subjectkokegropfelten_US
dc.subjecteldre jernalderen_US
dc.subjectromertiden_US
dc.subjectJudabergen_US
dc.titleArkeologisk undersøkelse av kokegropfelt fra eldre jernalder, id. 132197, Judaberg : Hauskje, Gnr. 125, Bnr. 136, Finnøy kommune, Rogalanden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal