Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWith, Ruben
dc.contributor.authorHollund, Hege Ingjerd
dc.coverage.spatialRogaland, Solaen_US
dc.date.accessioned2021-04-15T12:14:21Z
dc.date.available2021-04-15T12:14:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737931
dc.descriptionOppdragsgiver: Statens Vegvesenen_US
dc.description.abstractDenne rapporten gjør rede for undersøkelse og konservering av funn fra Sømmevågen-prosjektet, del-prosjekt Sømme III. Dette utgjør boplassområder hovedsakelig fra steinalder, senmesolitikum og tidligneolitikum, samt med noen funn fra senneolitikum og bronsealder. Det er snakk om i hovedsak to materialgrupper: tre og bein. Utgravningene viste at store mengder bein og gevir, og noe tre og skjell-materiale, var relativt godt bevart under metertykke lag av flygesand og torv. Materialet var opprinnelig deponert i en strandsone. Gjenstander av ubrent bein, og noe ubrent beinmateriale av dyr og mennesker, ble levert til konservering. Verdt å nevne er funn av mulig harpun av hvalbein med rester av bek til feste av mothaker, og deler av en menneskehofte. Noe av dette var svært nedbrutt og skjørt, andre fragment og gjenstander var relativt robuste. Undersøkelser og konserveringsbehandling var fokusert på å identifisere materiale og tilstand, og passiv konservering ved kontroll av klima og gode pakkemetoder. Noe gjenstandsmateriale måtte også limes. Funnene av vanntrukket tre fordret aktiv og tidkrevende konservering i form av mekanisk rensing, impregnering og frysetørking. Stokker som har utgjort del av en eller annen konstruksjon i strandsonen, kanskje en fiskefelle, krevde mye arbeid på grunn av størrelse og mengde. Et unikt funn av en forseggjort gjenstand, men med ukjent funksjon, var også en utfordring med tanke på ønsket om å bevare den fine formen og overflaten. Denne gjenstanden ble også dokumentert ved hjelp av laserscanning, noe som gjorde det mulig å lage både en digital og en fysisk printet 3D-modell.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Stavanger, Arkeologisk museumen_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2020/18
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologien_US
dc.subjecthvalbeinen_US
dc.subjectbeken_US
dc.subjectmenneskebeinen_US
dc.subjectfiskefelleen_US
dc.subjectPEG-behandlingen_US
dc.subjectbeinanalyseen_US
dc.subjectSømmeen_US
dc.subjectSola kommuneen_US
dc.subjectRogalanden_US
dc.titleKonservering og undersøkelse av gjenstandsmateriale fra bronse- og steinalder. Gjelder S13262, S13264, S13265, S13365, S13366 frå id 150773, id 150775, id 150776 på Sømme (Sømme III). Sømme gnr.15, bnr.161 mfl. i Sola kommune, Rogaland fylkeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal