Show simple item record

dc.contributor.authorHofman-van de Lagemaat, Ester
dc.contributor.authorMooney, Dawn Elise
dc.coverage.spatialRogaland, Stranden_US
dc.date.accessioned2021-04-22T09:18:00Z
dc.date.available2021-04-22T09:18:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2739051
dc.descriptionOppdragsgiver: Statens Vegvesenen_US
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives resultatene fra de arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelsene av påvist gravhaug, røyser og bosetningsspor på Nag gnr. 41 bnr. 4 i Strand kommune. Undersøkelsen ble foretatt på bakgrunn av en ny reguleringsplan i forbindelse med trasé for gang- og sykkelveg på strekningen mellom Tau og Jørpeland i Strand kommune. Staten Vegvesen var tiltakshaver. Lokalitetene har id 44932 (gravhaug som ble gitt anleggnummer 1900) og 170510 (bosetningsspor/aktivitetsområde). Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 24. september – 18. november 2019 av Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Haug 1900 var betraktelig forstyrret av ei nylig anlagt rørgrøft. På grunn av dette var haugen delt i to. Haug 1900 hadde en diameter på ca. 13 m og var bygd opp av flere jordlag med store mengder skjørbrente steiner. Innenfor haugen ble det påvist flere strukturer. Dateringene viser at gravhaugen har en opprinnelse i overgangen mellom senneolitikum og eldre bronsealder periode I, for så å bli utvidet i eldre bronsealder. Gjenstandsfunn relatert til gravhaugen omfatter blant annet keramikk, flint, brente beinfragmenter og en slipestein. I haugen ble det også funnet korn og aksfragmenter uten ugressfrø. Det kan indikere at hele akser av korn ble deponert i Haug 1900. Rundt Haug 1900 lå sju mindre røyser som satellitter. Tre av røysene ble nærmere undersøkt og det ble funnet fem gjenstander av flint. De øvrige anleggene bestod av groper, stolpehull, et lag, ei grøft og en kullflekk. Bosetningssporene var fragmenterte og det ble ikke identifisert grindbygde hus. Tre stolpehull er datert til eldre bronsealder periode II/III, et stolpehull er datert til eldre bronsealder periode III, og grøfta er datert til yngre bronsealder periode V. Det ble gjort funn av flere typer korn, som bygg og emmer/spelt, men selve korndyrkingen må ha blitt gjort et annet sted.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Stavanger, Arkeologisk museumen_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2021/10
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologien_US
dc.subjectStrand kommuneen_US
dc.subjectRogalanden_US
dc.subjectbosetningssporen_US
dc.subjectgraveren_US
dc.subjectgravhaugen_US
dc.subjecteldre bronsealderen_US
dc.titleArkeologisk undersøkelse på Nag, Strand Kommuneen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal