Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjærpe, Jorunn Nærland
dc.contributor.authorHoshovde, Julie Kristine
dc.contributor.authorNordengen, Line Amelia Briston
dc.date.accessioned2021-09-03T16:28:16Z
dc.date.available2021-09-03T16:28:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81156286:12629964
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773078
dc.description.abstractBakgrunn: I 2017 ble 3097 barn født prematurt. Sykepleier må behandle foreldrene og barnet som en helhet, noe som krever kunnskap om foreldrenes behov. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan sykepleier kan legge til rette for et godt samspill mellom foreldrene og det premature barnet, ved å identifisere både foreldrenes og barnets behov. Metode: Vi har analysert to kvalitative og en kvantitativ studie ved hjelp av Fribergs modell for en integrativ litteraturoversikt. Vi har laget en ny helhet som tar utgangspunkt i vår hensikt, denne kommer frem i resultatdelen. Vi har valgt å dele resultatene i fem kategorier. Oppgaven bygger på resultatene fra artiklene, relevant teori og egne refleksjoner. Resultater: Resultatene viser hvor viktig det er med god informasjon, tilknytning til barnet og relasjonen mellom foreldrene og sykepleieren. Vi ser at det er flere ting som påvirker relasjonen og at foreldrene har behov for tillit. Det er viktig å inkludere foreldrene i omsorgen til barnet og legge til rette for et godt samspill mellom dem. Foreldrene har behov for ulik støtte gjennom sykehusoppholdet, noe resultatene viser. Hovedkonklusjon: Sykepleier må ivareta foreldrene til premature barn i en helhet med barnet. Dersom sykepleier er bevisst på hvilke behov foreldrene har under innleggelsen ved nyfødt intensivavdeling, vil dette bidra til å skape et godt grunnlag for samspillet mellom sykepleier og foreldrene. Sykepleier må kartlegge og møte foreldrenes individuelle behov. Viktige forutsetninger for samspillet er kommunikasjon, informasjon, relasjon, tillit, tilknytning og støtte.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleSykepleiers yrkesutøvelse kan påvirke samspillet mellom det premature spedbarnet og foreldrene
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [1084]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record